Marek Karczewski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy duchownego. Zobacz też: Marek Karczewski – lekarz.
Marek Karczewski
Kanonik Pomezańskiej Kapituły Katedralnej w Kwidzynie
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 13 listopada 1965
Sztum
Rektor WSD Diecezji Elbląskiej
Okres sprawowania od 2020
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Inkardynacja Diecezja elbląska
Diakonat 1989
Prezbiterat 2 czerwca 1990

Marek Karczewski (ur. 13 listopada 1965 roku w Sztumie) – ksiądz rzymskokatolicki należący do Diecezji Warmińskiej, a po reformie administracyjnej Kościoła katolickiego w Polsce dokonanej przez papieża Jana Pawła II na podstawie bulli apostolskiej Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 roku - do Diecezji Elbląskiej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor habilitowany nauk teologicznych o specjalności teologii biblijnej (Olsztyn 2011), doktor teologii w zakresie teologii biblijnej (Rzym 1999), licencjat nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym (Rzym 1996).

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 2 czerwca 1990 roku z rąk biskupa warmińskiego Edmunda Piszcza.

W latach 1990-1992 pracował jako wikariusz w parafii św. Brata Alberta w Iławie. W 1992 roku został skierowany na studia biblijne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które ukończył w 1996 roku uzyskaniem tytułu licencjata nauk biblijnych (promotor pracy - o. prof. A. Vanhoye SI), zaś w 1999 roku obronił na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pracę doktorską napisaną pod kierunkiem o. prof. U. Vanni SI na temat: "L'altro segno (Ap 12,3). La figura del drago in Ap 12,3-17 e le sue implicazioni teologico-bibliche" i uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii biblijnej.

Po powrocie ze studiów, w 1999 roku Biskup Elbląski dr Andrzej Śliwiński powierzył mu obowiązki notariusza Kurii Diecezjalnej Elbląskiej, a od 2000 roku notariusza Sądu Diecezjalnego i cenzora ksiąg religijnych. W 2001 roku pełnił funkcję dyrektora Pomezańskiego Instytutu Teologii w Elblągu. Od 1999 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego "Studiów Elbląskich". Od 2000 roku jest wykładowcą teologii biblijnej i Pisma Świętego Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej.

W latach 2000-2011 pracował jako adiunkt w Zakładzie Teologii Biblijnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dnia 11 lipca 2011 roku na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obronił pracę habilitacyjną nt. "Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana" i uzyskał stopień doktora habilitowanego o specjalności teologia biblijna[1].

Od 2011 roku pełni funkcję profesora nadzwyczajnego Katedry Teologii Biblijnej Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • "L'altro segno (Ap 12,3). La figura del drago in Ap 12,3-17 e le sue implicazioni teologico-bibliche", Roma 1999 (monografia)
 • "Ap 12 - między oryginalnością a historią idei", "Studia Elbląskie", tom II, Elbląg 2000, s. 219-236
 • "Midrasz apokaliptyczny (Ap 12,10-12)", "Studia Elbląskie", tom III, Elbląg 2001, s. 211-216
 • "Dynamika symbolu w Ap 12,3-4a", "Studia Elbląskie", tom IV, Elbląg 2002, s. 203-224
 • "„Wy jesteście naszym listem” (2 Kor 3,2). Urząd i charyzmat biskupa", red. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2003 (praca zbiorowa)
 • "Pokój jako dar Boga i zadanie człowieka", w: "Pacem in terris. Dar Boga powierzony ludziom", red. J. Kumala, Licheń 2003, s. 9-23
 • "„Aniołowi Kościoła ...napisz”. Koncepcja identyfikacji Anioła Kościoła w Ap 2-3 z urzędem biskupa i jej weryfikacja egzgegetyczno-teologiczna", w: "„Wy jesteście naszym listem” (2 Kor 3,2). Urząd i charyzmat biskupa", red. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2003, s. 79-93 (praca zbiorowa)
 • J. Lemański, "Pięcioksiąg dzisiaj", "Studia Biblica" nr 4, Kielce 2002, w: "Studia Elbląskie", tom V, Elbląg 2003, s. 341-342 (recenzja)
 • "Studia teologiczne dla świeckich w Elblągu - spojrzenie ku przyszłości", w: "Wy jesteście naszym listem...(2 Kor 3,2). Urząd i charyzmat biskupa, red. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2003, s. 27-30 (sprawozdanie)
 • "„Przyjmijcie ją w Panu” (Rz 16,2). Kobieta w życiu Kościoła", red. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2004 (praca zbiorowa)
 • "Adela Yarbro Collins - egzegeta i teolog", w: "„Przyjmijcie ją w Panu” (Rz 16,2). Kobieta w życiu Kościoła", red. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2004, s. 49-53 (praca zbiorowa)
 • "Chrystus Zmartwychwstały jako pasterz w Ap 7,17", w: "Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza", red. C. Rogowski, W. Nowak, A. Kopiczko, M. Wojciechowski, Olsztyn 2004, s. 31-38
 • "Teologiczna wizja szatana w Ap 12,3-17", "Studia Warmińskie", tom XLI/XLII, Olsztyn 2004/2005, s. 233-246
 • "„Gdybym mówił językami...”. Pierwotny kontekst teologiczny Hymnu o miłości (1 Kor 13,1-13)", "Studia Elbląskie", tom VII, Elbląg 2006, s. 117-124
 • "„Wszystko mieli wspólne”(Dz 2,44b). Pierwsi chrześcijanie wobec dóbr materialnych", "Forum Teologiczne", tom VII (2006), s. 15-28
 • "Prorocy chrześcijańscy w Dziejach Apostolskich", w: "„Bóg jest miłością” (1J 4,16). Studia dla Ks. Prof. J. Kudasiewicza", red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 175-195
 • "„...aby ją rzeka uniosła” (Ap 12,15b). Znaczenie motywu rzeki w Ap 12,15", w: "Pro animarum salute. Księga Pamiątkowa z okazji urodzin Ks. Prof. T. Rogalewskiego", red, E. Wiszowaty, Olsztyn 2007, s. 19-27
 • "„Błogosławieni cisi...”. Ps 36,11 LXX jako tło teologiczne Mt 5,5", "Studia Elbląskie", tom VIII, Elbląg 2007, s. 91-102
 • D. Kotecki, "Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Ap", "Studia i Rozprawy Biblijne" nr 26, Warszawa 2006, s. 539, w: "Studia Elbląskie", tom VIII, Elbląg 2007, s. 323-325 (recenzja)
 • K. Bardski, "Oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegoryczna interpretacji Biblii", "Warszawskie Studia Teologiczne-Rozprawy Naukowe" nr 3, Warszawa 2007, s. 298, w: "Studia Elbląskie", tom VIII, Elbląg 2007, s. 319-321 (recenzja)
 • Recenzja: [Jan Willem van Henten, "Dragon Myth and Imperial Ideology in Revelation 12-13", w: "The Reality of Apocalypse. Rhetoric and Politics in the Book of Revelation", red. David L. Barr, Society of Biblical Literature Symposium Series 39, Atlanta 2006, ss. 181-203], "Collectanea Theologica", 2007
 • "Któż jest podobny do Bestii ...? (Ap 13,4). Struktury władzy między historią i proroctwem w Ap 13", "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", 2008, stron 12.
 • "Kapłaństwo w Ap 1,4-8", "Christianitas antiqua", 2007, stron 16.
 • "Oddzielanie jako działanie Boga Stwórcy w Rdz 1,1-2,4a", "Forum Teologiczne", 2008, stron 12.
 • "Prorok Agabos w Dziejach Apostolskich - Biblijne Sympozjum Międzyuczelniane - 14 maja 2008", Wydział Teologiczny UMK w Toruniu, stron 27.
 • "Wytrwałość chrześcijan w Liście do Kościoła w Efezie (Ap 2,1-6)", Stowarzyszenie Biblistów Polskich, "Księga Pamiątkowa 2008", stron 16.
 • "Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana", seria: Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, nr 55 (Olsztyn 2010), ​ISBN 978-83-88125-93-5[2]
 • "„Rachel opłakuje swoje dzieci…” (Mt 2,18). Męczeństwo dzieci w świetle Mt 2,16‒18", w: "Studia Gdańskie", tom XXVIII (Gdańsk-Oliwa 2011), ISSN 0137–4341, s. 15-22[3]
 • "Baranek - Lew z pokolenia Judy. Chrystocentryczna reinterpretacja Rdz 49,9 w Ap 5,5", "Biblica et Patristica Thoruniensia 4 (2011), s. 151-163.
 • "Jezioro siarki i ognia", "Biblica et Patristica Thoruniensia 5 (2012), s. 104-113.
 • "Wyjście z Babilonu w świetle Ap 18,4b-5", w: "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Księga Pamiątkowa dla ks. prof. J. Łacha, red. W. Chrostowski, B. Strzałkowska, Warszawa 2012, s. 238-249.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]