Michał Leon Drucki Sokoliński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Michał Leon Sokoliński
Herb
Druck
Rodzina Druccy Sokolińscy
Data śmierci 8 października 1690
Ojciec Heronim Drucki Sokoliński, pisarz ziemski orszański
Matka Gryzelda Stankiewicz, starościanka mińska
Żona

1. Anna Galińską
2. Anna Koziełł-Poklewska, stolniczanka upicka
3. Helena Ciechanowiecka, oboźnianka litewska

Dzieci

Karol Michał Drucki Sokoliński, kasztelan smoleński
Teresa, żona Daniela Wyhowskiego, kasztelana mińskiego

Michał Leon Drucki Sokoliński herbu własnego (zm. 8 października 1690) – marszałek sejmu nadzwyczajnego 1672 roku, pisarz wielki litewski w 1672 roku, marszałek orszański w latach 1655-1690, cześnik orszański w 1654 roku.

Poseł sejmiku mińskiego powiatu orszańskiego na sejm wiosenny 1666 roku[1]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatu wileńskiego[2]. Był posłem powiatu smoleńskiego województwa smoleńskiego na sejm nadzwyczajny 1672 roku[3]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa wileńskiego i posłem tego województwa na sejm elekcyjny. Poseł na sejm 1677 roku wyznaczony do Trybunału Skarbowego Wielkiego Księstwa Litewskiego[4]. Poseł na sejm 1685 roku[5].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 484.
  2. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 76.
  3. Leszek A. Wierzbicki, Posłowie litewscy na sejm nadzwyczajny 1672 roku, w: Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom 3 (2006), s. 90.
  4. Volumina Legum, Petersburg 1860, s. 252.
  5. Robert Kołodziej, Litewski sejmik generalny w Słonimiu na tle sytuacji w Rzeczypospolitej przed sejmem 1685 roku, w: Res Historica, nr 40 (2015), s. 108.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  • Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII w. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A Rachuba, Kórnik 1994, s. 241.