Model Harris-Todaro

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Model Harris-Todaro jest modelem wykorzystywanym w rozwoju gospodarczym. Wyjaśnia pewne kwestie dotyczące migracji z obszarów wiejsko-miejskich.

Model opiera się na decyzji o migracji na podstawie oczekiwanych różnic w dochodach pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, a nie samej różnicy płac. Oznacza to, że decyzja o migracji z terenów wiejskich do miejskich, w kontekście wzrostu bezrobocia miejskiego, będzie ekonomicznie racjonalna, jeżeli spodziewany dochód osiągnięty w mieście przekroczy dochód otrzymywany na wsi.

Przegląd[edytuj | edytuj kod]

Model zakłada, że równowagi zostaną osiągnięte, gdy oczekiwane wynagrodzenie w obszarach miejskich, skorygowane o wskaźnik bezrobocia jest równy krańcowej produktywności pracownika rolnego. Model zakłada, że bezrobocie nie istnieje w wiejskim rolnictwie. Ponadto zakłada się, że wiejska produkcja rolna i rynek pracy są bardzo konkurencyjne. W rezultacie płaca w obszarach wiejskich jest równa krańcowej produktywności rolnej. Równowaga migracji z obszarów wiejskich do miejskich będzie utrzymana, gdy oczekiwana płaca w obszarach miejskich będzie równa wiejskim dochodom.

Dowód[edytuj | edytuj kod]

Formalne objaśnienie równowagi modelu Harris-Todaro wygląda następująco:

  • Niech r będzie stawką wynagrodzenia (marginalna produktywność pracy) w obszarach wiejskich rolnictwa
  • Niech le będzie całkowitą liczną dostępnych miejsc pracy w mieście, która powinna być liczbie zatrudnionych pracowników miejskich
  • Niech lus będzie całkowitą liczbą osób poszukujących pracy zatrudnionych i bezrobotnych, w sektorze miejskim
  • Niech wu będzie stawką wynagrodzenia w sektorze miejskim, którego prawo ustalenia miałby rząd, jako płacę minimalną.

W równowadze,

Innymi słowy, oczekiwana stawka rolnego wynagrodzenia równa się spodziewanej stawce miejskiego wynagrodzenia, które jest iloczynem miejskiego wynagrodzenia i liczby dostępnych miejsc pracy w ogóle poszukujących pracy w mieście.

Migracja z obszarów wiejskich do miejskich będzie miała miejsce:

Natomiast migracja z obszarów miejskich do wiejskich będzie miała miejsce:

Wnioski[edytuj | edytuj kod]

W związku z tym, migracja z terenów wiejskich do miast wzrośnie, gdy:

  • Miejskie stawki (wu) w miejskich sektorach (le), zwiększą oczekiwane dochody miejskie.
  • W rolnictwie spadek, zmniejszenie krańcowej produktywności i płac w sektorze rolnictwa (wr), zmniejszenie oczekiwanych dochodów na obszarach wiejskich.

Migracja z obszarów wiejskich do miejskich powoduje przeludnienie i bezrobocie w miastach przekraczając liczbę tworzonych nowych miejsc pracy co doprowadza do pracy w szarej strefie. Jednak pomimo tworzenia bezrobocia i szarej strefy pobudza wzrost. Jest ekonomicznie racjonalnym postępowaniem maksymalizującym użyteczność.

Dopóki podmioty migracji mają pełne i dokładne dane na temat obszarów wiejskich i miejskich stawek wynagrodzeń dopóty prawdopodobieństwo maksymalizacji dochodu jest realne.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Harris J. and M. Todaro (1970). Migration, Unemployment & Development: A Two-Sector Analysis. American Economic Review, March 1970; 60(1):126-42.
  • Harris-Todaro_Model (ang.)