Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (1919)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy naczelnego dowództwa z lat 1919-1921. Zobacz też: Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego - stronę ujednoznaczniającą.
Odznaka NDWP

Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (NDWP) - naczelna instytucja dowódcza Wojska Polskiego w latach 1919-1921.

Za początek Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego uznaje się 13 lutego 1919, kiedy to oddziały SGWP rozkazem L.70 szefa Sztabu Generalnego zaczęły używać w korespondencji nagłówka Naczelne Dowództwo. W czasie swojego istnienia NDWP było wielokrotnie reformowane (w marcu i maju 1919, styczniu 1920 i po zawarciu rozejmu z bolszewikami), a podlegał mu obszar wojenny ziem pod kontrolą wojsk polskich. Rozwiązane zostało 3 kwietnia 1921 roku, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Przez cały okres funkcjonowania kierował nim Marszałek Polski Józef Piłsudski.

Struktura organizacyjna i obsada personalna w marcu 1919[edytuj | edytuj kod]

Naczelny Wódz Marszałek Polski Józef Piłsudski

Oddział I Operacyjny

Oddział II Służby Łączności

 • szef oddziału - kpt. Stefan Rotarski
  • Sekcja I Telefonii i Telegrafii Polowej
  • Sekcja II Radiotelegrafii
  • Sekcja III Telegrafii Etapowej
  • Adiutantura

Oddział III Kolejowy

 • szef Oddziału - ppłk Jan Brzozowski-Haluch
 • zastępca szefa - ppor. Marian Przybylski
 • Sekcja I Wojskowo-Kolejowa
 • Sekcja II Transportowa
 • Sekcja III Kolej Wojskowa
 • Adiutantura Techniczna
 • Adiutantura Personalna

Oddział IV Kwatermistrzowski

 • szef oddziału - mjr Stanisław Starzewski
 • Sekcja I Ogólna - kpt. Stanisław Kwaśniewski
 • Sekcja II Broni i Amunicji - kpt. Ludwik Gerstman
 • Sekcja III Techniczna - mjr Jan Jeleń
 • Sekcja IV Samochodowa - por. Leon Silberman-Skarżyński
 • Sekcja V Intendentura - mjr Włodzimierz Pietruszewicz
 • Sekcja VI Lekarska i Duchowna - ppłk dr. Wojciech Rogalski
 • Sekcja VII Sądowo-Prawna - mjr Julian Kurowski

Oddział V Prezydialny

 • szef oddziału - ppłk Kazimierz Ładoś
 • Sekcja I (ewidencja dowódców wojsk)
 • Sekcja II (ewidencja oficerów NDWP)
 • Sekcja III Kancelaria i Adiutantura

Oddział VI Informacyjny

 • szef oddziału - mjr Karol Bołdeskuł
 • Sekcja I Wojskowo-Dyplomatyczna
 • Sekcja II Spraw Zachodu
 • Sekcja III Spraw Wschodu
 • Sekcja IV Polityczna
 • Sekcja V Policyjno-Wojskowa
 • Sekcja VI Biura Wywiadowczego
 • Sekcja VII Biura Prasowego i Redakcja Żołnierza Polskiego
 • Sekcja VIII Adiutantury

Struktura organizacyjna i obsada personalna w maju 1919[edytuj | edytuj kod]

Oddział I Organizacyjny

Oddział II Informacyjny

 • szef oddziału - mjr Karol Bołdeskuł
 • Sekcja I Wojskowo-Dyplomatyczna
 • Sekcja II Szyfrów
 • Sekcja III Zachód
 • Sekcja IV Wschód
 • Sekcja V Polityczna
 • Sekcja VI Biura Wywiadowczego
 • Sekcja VII Biura Prasowego
 • Sekcja VIII Adiutantury

Oddział III Operacyjny

Oddział IIIA Łączności

Oddział IIIB Lotnictwa

Oddział IV Główne Kwatermistrzostwo

 • szef oddziału - mjr Stanisław Starzewski
 • Sekcja I Ogólna- kpt. Stanisław Kwaśniewski
 • Sekcja II Interdentury - mjr Włodzimierz Pietruszewicz
 • Sekcja III Broni i Amunicji - kpt. Ludwik Gerstman
 • Sekcja IV Techniczna - mjr Mieczysław Dobrucki
 • Sekcja V Samochodowa - por. Leon Silberman–Skarżyński
 • Sekcja VI Taborów i Koni - ppor. Antoni Chocieszyński
 • Sekcję VII Lekarska - ppłk Wojciech Rogalski
 • Sekcja VIII Weterynaryjna - mjr lek. wet. Maksymilian Kowalewski
 • Sekcja IX Duchowna - ks. dziekan Piotr Niezgoda
 • Sekcja X Sądowo-Prawna - mjr Julian Kurowski
 • Sekcja XI Polityczna - mjr Stanisław Laudański
 • Sekcja XII Personalna - ppor. Adam Mniszek
 • Sekcja XIII Zdobyczy Wojennej - wakat
 • Sekcja XIV Statystyczna - wakat
 • Adiutantura
 • Komisja Kasowa

Oddział IV A Kolejowy

Oddział V Prezydialny

 • szef oddziału - ppłk Kazimierz Ładoś
 • Sekcja I - mjr Kamil Jakesch
 • Sekcja II - kpt. Dudziński
 • Sekcja III Kancelarii - mjr Eksner

Struktura organizacyjna i obsada personalna w styczniu 1920[edytuj | edytuj kod]

Oddział I Organizacyjny

Oddział II Informacyjny

 • szef oddziału - mjr Karol Bołdeskuł
 • Sekcja I Wojskowo-Dyplomatyczna
 • Sekcja II Szyfrów
 • Sekcja III Zachód
 • Sekcja IV Wschód
 • Sekcja V Polityczna
 • Sekcja VI Biura Wywiadowczego
 • Sekcja VII Biura Prasowego
 • Sekcja VIII Adiutantury

Oddział III Operacyjny

Oddział IV Etapowy

 • szef oddziału - płk Stanisław Starzewski
 • zastępca szefa oddziału - ppłk Stanisław Kwaśniewski
 • Sekcja Ogólna - mjr Kazimierz Bogumił Janicki
 • Sekcja Uzbrojenia - wakat
 • Sekcja Taborów i Koni - mjr Artur Tannenhorst–Rössner
 • Sekcja Samochodowa - mjr Leon Siberman-Sarżyński
 • Sekcja Zdobyczy Wojennej - ppłk Franciszek Kopetachny–Kopeczny
 • Sekcja Jeńców - mjr Józef Sas-Hoszowski
 • Sekcja Statystyczna - por. Henryk Rostański
 • Sekcja Zaopatrzenia Inżynierów i Saperów - por. inż. Bronisław Kisielewski
 • Adiutantura - kpt. Rudolf Klotzek
 • Centralny Urząd Rozdzielczy - mjr Stanisław Hendrychowski

Oddział V

 • szef oddziału - płk Kazimierz Ładoś
 • Sekcja G - ppłk Kamil Jakesch
 • Sekcja H - kpt. Wincenty Lekki
 • Sekcja W - kpt. Dudziński
 • Sekcja E - mjr Adam Mniszek
 • Sekcja Z - kpt. Stefan Chrznowski
 • Adiutantura - ppor. Majewski

Centralny Zarząd Poczt Polowych

Duszpasterstwo

 • ks. dziekan Piotr Niezgoda
 • Sekcja I Personalna - ks. dziekan Piotr Niezgoda
 • Sekcja II Organizacyjna - ks. mjr Ignacy Geppert
 • Sekcja III Metrykalna i do Spraw Obrządku Grecko-Katolickiego - ks. Mikołaj Nagórzański

Szefostwo Interdentury Polowej

 • szef intendentury - mjr Włodzimierz Pietruszewicz
 • Sekcja I Żywnościowa - por. Ludwik Szczerbiński
 • Sekcja II Ekwipunkowa - por. Jan Latocha
 • Sekcja III Finansowa - por. Emil Krotochwil
 • Sekcja IV Personalno-Organzacyjna - por. Kazimierz Pilarz
 • Adiutantura - por. Ignacy Bazarnik

Szefostwo Kolejnictwa Polowego

 • szef - płk Jan Brzozowski-Haluch
 • zastępca szefa - mjr Marian Przybylski
 • Sekcja I Ogólna - mjr Aleksander Szychowski
 • Sekcja II Wojsk Kolejowych - mjr Stanisław Hajduk
 • Sekcja III Służby Kolejowej - inż. Aleksander Bobkowski
 • Adiutantura - por. Gutkowski

Szefostwo Lotnictwa

 • szef - mjr pilot Sergiusz Abżółtowski
 • Sekcja I Taktyczna - por. Włodzimierz Baczyński
 • Sekcja II Techniczna - kpt. Pietraszkiewicz
 • Sekcja III Aeronautyczna - kpt. Wolszlegier
 • Adiutantura - por. Prażmowski
 • Centralna Aerofotograiczna - por. Radgowski

Szefostwo Sanitarne

 • szef - gen. lek. Wojciech Rogalski
 • Sekcja I Personalna - kpt. dr Witold Zawadowski
 • Sekcja II Spraw Ogólnych i Szpitalnictwa - ppłk Andrzej Kończacki
 • Sekcja III Higieny Frontów i Etapów - kpt. Stanisław Saski
 • Sekcja IV Aprowizacji Sanitarnej i Aptekarstwa - por. Szymonowicz
 • Adiutantura - por. Hermanowski

Szefostwo Sądownictwa Polowego

 • szef - płk Julian Kurowski
 • Sekcja Oraganizacyjno-Personalna - kpt. Rybicki
 • Sekcja Konsultacyjna - kpt. Kazimierz Greger
 • Sekcja Spraw Sądowych - kpt. Kazimierz Ćwiczyński
 • Adiutantura - por. Majewski

Szefostwo Służb Łączności

Szefostwo Weterynaryjne

 • szef - mjr lek. wet. Maksymilian Kowalewski
 • Sekcja I Organizacyjno-Personalna - rtm. Bronisław Wójcicki
 • Sekcja II Inspekcyjna - mjr Stanisław Wagner
 • Sekcja III Statystyczna i Zaopatrzenia Sanitarnego - por. Julian Puzyna
 • Adiutantura - ppor. Łukaszewicz

Szefostwo Żandarmerii Polowej

Struktura organizacyjna w grudniu 1920[edytuj | edytuj kod]

Oddział II Informacyjny

 • Sekcja I Ewidencyjna
 • Sekcja II Biuro Wywiadowcze
 • Sekcja III Biuro Prasowe
 • Sekcja IV Szyfrowa
 • Sekcja V Propagandy
 • Sekcja VI Defensywy

Oddział III Operacyjny

 • Sekcja Wschód
 • Sekcja Planów
 • Sekcja Historyczno-Operacyjna

Oddział V Prezydialny

 • Sekcja G
 • Sekcja W
 • Sekcja E
 • Sekcja O
 • Sekcja Z

Szefostwo Inżynierii i Saperów

 • Sekcja Organizacyjna
 • Sekcja Materiałowa

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Regina Czarnecka. Organizacja Sztabu Generalnego WP (Naczelnego Dowództwa WP) w latach 1918 – 1921. „Biuletyn Centralnego Archiwum Wojskowego 26/2003”.