Nagroda fundacji śp. Probusa Barczewskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nagroda fundacji śp. Probusa Barczewskiego – polska nagroda ustanowiona zapisem testamentowym przez Probusa Barczewskiego.

Roczne odsetki od kwoty 50 tys. zł przeznaczone były na nagrodę dla autora rozprawy z historii polskiej, napisanej po polsku, przez Polaka-katolika. Druga część nagrody miała przypaść za dzieło malarskie autorowi który również spełniał będzie podane warunki. Wykonawcą zapisu testamentowego została Akademia Umiejętności w Krakowie[1].

Laureatami nagrody ufundowanej przez Probusa Barczewskiego byli w poszczególnych latach:

Laureaci nagrody fundacji śp. Probusa Barczewskiego
Rok Laureat Dzieło
1886 b.d.
Jan Matejko Obraz "Wjazd Dziewicy Orleańskiej do Rouen[2]
1887 Adolf Pawiński "Dzieje Ziemi kujawskiej"[3]
Jacek Malczewski Obraz „Na etapie”
1888 Franciszek Piekosiński "O dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu"; Kraków 1888[4]
Jan Matejko Obraz "Kościuszko pod Racławicami
1889 b.d.
Henryk Siemiradzki Obraz „Fryne”
1890 Władysław Łoziński "Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku" (1890), ilustrowana 107 rycinami w tekście[5]
Kazimierz Pochwalski Trzy portrety(Sienkiewicza, Burzyńskiego, prof. Jakubowskiego)
1891 b.d.
Wojciech Kossak Obraz „Wspomnienia lat dziecinnych”
1892 Władysław Abraham „Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku” wyd. II Lwów 1892[6]
Piotr Stachiewicz Obraz „Pogrzeb górnika”
1893
1894 Władysław Mickiewicz „Żywot Adama Mickiewicza" 4 tomy[7]
Henryk Siemiradzki oraz Józef Brandt Kurtyna do Teatru Słowackiego w Krakowie; obraz „Modlitwa Ormian”
1895 Oswald Balzer Genealogia Piastów (Kraków, 1895)[8]
Wojciech Gerson Obraz „Spoczynek” i za dotychczasową twórczość
1896 Aleksander Walerian Jabłonowski Źródła Dziejowe[9]
Józef Chełmoński całość twórczości
1897 Karol Potkański „Kraków przed Piastami” oraz „Lachowie i Lechici”[10]
Jacek Malczewski Obraz "Błędne koło
1898 Tadeusz Korzon „Dola i niedola Jana Sobieskiego, 1629-1674” (tom I, 586 str., tom II 446 str., tom III 542 str.)[11]
Józef Mehoffer Kartony do witraży w katedrze Fryburskiej
1899 Franciszek Piekosiński "Heraldyka polska w wiekach średnich"[12]
Stanisław Witkiewicz Obraz „Obłok” i za całą twórczość
1900 Kazimierz Morawski „Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, średnie wieki i odrodzenie, ze wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego” 2 tomy[13]
Stanisław Wyspiański Karton do witrażu „Kazimierz Wielki”
1901 Tadeusz Wojciechowski "Katedra na Wawelu"[14]
Ferdynand Ruszczyc Obraz „Potok wiosenny”
1902 Marian Sokołowski „Studya do historyi rzeźby w Polsce w XV i XVI wieku”
Jacek Malczewski Obraz „Trzy głowy”
1903 Aleksander Brückner "Dzieje literatury polskiej w zarysie" tomów dwa[15]
Leon Wyczółkowski „Portret własny”
1904 Józef Tretiak "Juliusz Słowacki"[16]
Kazimierz Pochwalski „Portret J.E.Zaleskiego”
1905 b.d.
Stanisław Wyspiański „Cykl 19 studiów pejzażowych”
1906 Franciszek Rawita-Gawroński „Bohdan Chmielnicki” tom I Lwów 1906[17]
Józef Chełmoński Obraz „Racławice” i za całą twórczość
1907 Stanisław Smolka „Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowem"[18]
Olga Boznańska cała twórczość
1908 Stanisław Tomkowicz „Zabudowania Wawelu i ich dzieje”
Jacek Malczewski Obraz „Grosz czynszowy”
1909 ks.Władysław Chotkowski "Historya polityczna Kościoła w Galicyi za rządów Maryi Teresy”[19]
Józef Mehoffer „Witraż Chrystusa w Katedrze wawelskiej”
1910 Jan Antoni Bołoz "Grottger”[20]
Włodzimierz Tetmajer cała twórczość
1911 Henryk Struve "Historya Logiki jako teoryi poznania w Polsce"[21]
Jacek Malczewski Obraz „Niewierny Tomasz”
1912 Juliusz Kleiner "Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli" (2 tomy)[22]
Wojciech Weiss Obraz „Owoce”
1913 Ludwik Kubala "Wojna Szwedzka 1665-6"[23]
Wojciech Kossak Obraz „Bateria w ogniu”
1914 Józef Tretiak Bohdan Zaleski na tułactwie. Życie i poezya na tle dziejów emigracyi polskiej. Część II. 1838-1886”[24]
Józef Lentz Obraz „Ostatni profesorowie Szkoły Głównej”
1915
1916 Tadeusz Sinko „Antyk Wyspiańskiego” (1916)[25]
Jacek Malczewski; Jan Rembowski Obraz „Na jednej nucie”; portret legionisty
1917 Ludwik Kubala; Władysław Smoleński „Wojna Brandenburska i Najazd Rakoczego”; „Mieszczaństwo Warszawskie w końcu wieku XVIII”[26]
Leon Wyczółkowski „Widoki akwarelowe z Wawelu”
1918 Józef Kallenbach „Adam Mickiewicz (dwa tomy, Poznań 1918)”[27]
Wojciech Weiss Obraz „Floriańska żałoba”
1919 Wacław Tokarz „Armia Królestwa Polskiego 1815-1831”[28]
Józef Mehoffer „Portret pani M.”
1920 b.d.
Olga Boznańska cała twórczość
1921
Stanisław Noakowski cała twórczość
1922 Jan Ptaśnik „Drukarze i księgarze krakowscy XV i XVI w.”, Lwów. 1922[29]
b.d.
1923 Abdon Kłodziński „O Archiwum Skarbca Koronnego na Zamku krakowskim”[30]
Fryderyk Pautsch Obraz „Topielec”
1924 Aleksander Brückner „Dzieje literatury polskiej w zarysie”; wydanie 3, Warszawa 1924[31]
Józef Mehoffer Obraz „Złoty wiek”
1925[32] Władysław Abraham „Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim”
Julian Fałat Obraz „Częstochowa”
1926[33] Stanisław Kutrzeba „Historia źródeł dawnego prawa polskiego” (2 tomy Lwów-Warszawa-Kraków; Wyd. im. Ossolińskich)
Leon Wyczółkowski Rysunki z Sandomierza
1927[34] Juliusz Kleiner Czterotomowa monografia o Juliuszu Słowackim
Ludomir Śledziński Portret żony artysty
1928[35] Michał Janik „Dzieje Polaków na Syberii”
Stefan Filipkiewicz Obraz „Jesień” oraz cała działalność artystyczna
1929 Roman Rybarski „Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu" (1928–1929)[36]
b.d.
1930 Wacław Tokarz "Wojna polsko-rosyjska 1830-31"[37]
1931 Władysław Konopczyński "Kazimierz Pułaski. Życiorys" Kraków 1931[38]
b.d.
1932 Henryk Łowmiański Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego (dwa tomy wydane w latach 1931–1932)[39]
b.d.
1933 Stanisław Bednarski SJ „Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego” Wyd. Księży Jezuitów, Karków 1933[40]
b.d.
1934[41] Zygmunt Wasilewski „Norwid”; Warszawa 1935, s. 243 + 2 nlb
Kazimierz Sichulski Portret rektora Konstantego Srokowskiego i cała dotychczasowa działalność
1935 b.d.
b.d.
1936 Fryderyk Papee „Jan Olbracht” (Kraków 1936, s. 256, z trzema rycinami i mapą)[42]
b.d.
1937 Marian Kukiel „Wojna 1812 roku" 2 tomy[43]
1938[44] Władysław Konopczyński „Konfederacja Barska” (2 tomy, Warszawa 1936-8)

Po 1945 Akademia Umiejętności w Krakowie zaprzestała przyznawać nagrody z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zapisy i dary. „Rocznik Akademii Umiejętności Rok 1884”, s. 12–15, 1885. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 2. O nagrodach fundacji Barczewskiego. „Sztuki Piękne”. Rocznik pierwszy październik 1924-wrzesień 1925 (pierwsze), s. 474, 1926. Kraków: Wydawnictwo Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych. 
 3. Kronika miesięczna. „Biblioteka Warszawska”. CLXXXVI, s. 504, 1888. Warszawa. 
 4. Stanisław Grodziski: Franciszek Ksawery Piekosiński. W: Internetowy Polski Słownik Biograficzny [on-line]. 1981. [dostęp 2019-07-24].
 5. Violetta Julkowska. Dzieje Lwowa oraz inne Galicjana w pisarstwie historycznym Władysława Łozińskiego. „KLIO POLSKA; Studia i materiały z dziejów Historiografii Polskiej”. 7, s. 53–54, 2015. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 
 6. Sprawozdanie w przedmiocie nagród im. Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności 1892-93”, s. 123, 1893. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 7. Z Akademii Umiejętności. „Kraj”, s. 13, 1895. Petersburg. 
 8. Sprawozdanie w przedmiocie nagród im. Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności 1895-96”, s. 93, 1896. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 9. Wiesław Bieńkowski: Aleksander Walerian Jabłonowski. W: Internetowy Polski Słownik Biograficzny [on-line]. 1962-64. [dostęp 2019-07-24].
 10. Sprawozdanie i wnioski w przedmiocie nagród fundacyi ś.p. Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności 1897-98”, s. 108, 1898. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 11. Sprawozdanie i wnioski w przedmiocie nagród im. śp. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności 1898-99”, s. 96–100, 1899. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 12. Wiadomości bieżące. „Sprawozdanie z czynności i posiedzień Akademii Umiejętności”. V, s. 3, 1900. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 13. Wiadomości bieżące. „Sprawozdanie z czynności i posiedzień Akademii Umiejętności; rok 1901”. VI, s. 2, 1901. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 14. Wiadomości bieżące. „Sprawozdanie z czynności i posiedzień Akademii Umiejętności; rok 1902”. VII, s. 2, 1902. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 15. Nagrody i konkursa. „Rocznik Akademii Umiejętności 1903/1904”, s. 128, 1904. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 16. Wiadomości bieżące. „Sprawozdanie z czynności i posiedzień Akademii Umiejętności”. X, s. 2, 1905. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 17. Eugeniusz Koko: Franciszek Rawita-Gawroński (1846-1930). Wobec Ukrainy i jej przeszłości. W: Studia Historica VII (2008) [on-line]. 2006. s. 177. [dostęp 2019-07-24].
 18. Nagrody i konkursa. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rokk 1907/1908”, s. 152, 1908. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 19. Nagrody Akademii. „Świat; Pismo Tygodniowe Ilustrowane”, s. 14, 1910. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 20. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacyi ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1910/1911”, s. 196, 1911. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 21. Portrety uczonych; Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 440. ISBN 978-83-235-1784-9. (pol.)
 22. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacyi ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1912/1913”, s. 233, 1913. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 23. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1912/1913”, s. 123, 1918. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 24. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1914/1916”, s. 149, 1916. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 25. Miejscowość Mała (pol.). [dostęp 2019-07-29].
 26. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1912/1913”, s. 123, 1918. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 27. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1918/1919”, s. 106, 1920. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 28. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1919/1920”, s. 71, 1921. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 29. Wiesław Bieńkowski: Jan Ptaśnik. W: Internetowy Polski Słownik Biograficzny [on-line]. 1986. [dostęp 2019-07-29].
 30. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego, oraz z fundacji Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1923/1924”, s. 83, 1924. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 31. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego, oraz z fundacji Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1924/1925”, s. 95, 1926. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 32. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego, oraz z fundacji Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1925/1926”, s. 105–106, 1926. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 33. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego, oraz z fundacji Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1926/1927”, s. 80–82, 1928. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 34. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego, oraz z fundacji Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1927/1928”, s. 112–114, 1929. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 35. Wielkie święto nauki polskiej; Doroczne posiedzenie Akademji Umiejętności. „Dziennik Białostocki”, s. 1, 1929. Białystok: Marja Lubkiewiczowa. 
 36. Halina Rzeszut: Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej (pol.). [dostęp 2019-07-29].
 37. Nagrody Akademji Umiejętności. „Ilustrowany Kurier Codzienny”, s. 130–131, 15 czerwca 1931. 
 38. Piotr Biliński: DROGA KARIERY AKADEMICKIEJ JÓZEFA FELDMANA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM (pol.). W: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 51/3-4, 39-56 [on-line]. 2006. s. 8. [dostęp 2019-07-29].
 39. Tadeusz Świtała: PROFESOR DOKTOR HENRYK ŁOWMIAŃSKI (pol.). W: Kronika miasta Poznania [on-line]. 1975. s. 126. [dostęp 2019-07-29].
 40. Stanisław Cieślak SJ. Stanisław Bednarki SJ i prof. Stanisław Kot: uczeń i mistrz. „Studia Historiae Scientiarum 17”, s. 119–149, 2018-12-12. DOI: 10.4467/2543702XSHS.18.006.9326. ISSN 2451-3202. 
 41. Posiedzenie Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie; Przyznanie nagród – Nowi członkowie. „Dzień Bydgoski”, s. 2, 24 czerwca 1935. Bydgoszcz: Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza w Toruniu. 
 42. Wnioski i sprawozdania w sprawie nagrody z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego za najlepsze dzieło historyczne ogloszone w 1936, 1936.
 43. Ze świata naukowego. „Myśl Narodowa; Tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej”, s. 10, 26 czerwca 1938. Warszawa: Zygmunt Wasilewski. 
 44. Wnioski i sprawozdania w sprawie nagrody z fund. ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1938/1939”, s. 151–154, 1945. Kraków: Akademia Umiejętności.