Obrót (ekonomia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obrót – w ujęciu ekonomicznym jest terminem wieloznacznym:

  • obrót pieniężny – przychody i rozchody środków pieniężnych – w formie gotówkowej (przyjmowanie i wypłacanie pieniędzy z kasy) i bezgotówkowej (regulowanie rozrachunków za pośrednictwem banku);
  • obrót towarowy (w ujęciu krajowym) – przepływ towarów przez wszystkie ogniwa ścieżki ekonomicznej (od produkcji po konsumpcję) i wszystkie kanały dystrybucji;
  • obrót towarowy (w ujęciu handlu zagranicznego) – część bilansu obrotów bieżących (składowa bilansu płatniczego) obejmująca saldo eksportu i importu towarów;
  • obrót giełdowy – obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na rynku regulowanym;
  • obrót pozagiełdowy – obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany poza rynkiem regulowanym.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • M. Kachniewski, B. Majewski, P. Wasilewski, Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, Warszawa, Ferk, 2008; ISBN 83-922607-9-1.
  • A. Bień, W. Bień, Słownik finansowy, Difin, Warszawa, 2010; ISBN 978-83-7641-338-9.
  • E. Moroz, Podstawy mikroekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005.
  • P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
  • J. Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2001.