Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
LLO.wz.1.1973.jpg
LLO.wz.2.1981.1.rok.nauki.jpg
LLO.wz.2.1981.4.rok.nauki..jpg
LLO.1.rok.nauki.wz.1973.jpg
LLO.2.rok.nauki.wz.1973.jpg
LLO.3.rok.nauki.wz.1973.jpg
LLO.4.rok.nauki.wz.1973.jpg

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie – jedyne istniejące współcześnie polskie liceum ogólnokształcące przygotowujące kandydatów do studiowania na Lotniczej Akademii Wojskowej. Liceum powstało z inicjatywy gen. bryg. pil. Józefa Kowalskiego, który wystąpił do MON z propozycją utworzenia Liceum Lotniczego jako szkoły eksperymentalnej. Szef Sztabu Generalnego WP wydał w dniu 3 sierpnia 1972 rozkaz do utworzenia liceum. Gen. Kowalski – komendant-rektor Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej wydał 3 września 1972 rozkaz, na mocy którego utworzono Liceum Lotnicze. Nabór do liceum prowadzony był szybko – zajęcia rozpoczęły się 11 września.

Pierwszym dyrektorem liceum został ppłk Kazimierz Gorzelnicki. Pierwszy rocznik rozpoczynający naukę liczył osiemdziesięciu dziewięciu uczniów w trzech klasach. Sale lekcyjne, internat i stołówka mieściły się w budynku Pałacu Jabłonowskich (dzisiejszy Klub Garnizonowy), który stał się w ten sposób historyczną, bo pierwszą, siedzibą szkoły. Nauczycielami byli oficerowie-nauczyciele akademiccy WOSL.

Liceum funkcjonowało w oparciu o ramowy statut liceum zawodowego oraz przepisy zarządzenia Ministrów Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 1973 roku[1]. Na podstawie wspomnianego zarządzenia eksperymentalne liceum zawodowe otrzymało nazwę "Liceum Lotnicze przy Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Jana Krasickiego w Dęblinie". Placówka realizowała czteroletni program nauczania szkoły średniej i kształciła w zawodzie "mechanik osprzętu lotniczego i urządzeń pokładowych samolotów". Działalność dydaktyczna i wychowawcza była ukierunkowana na teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do służby w lotnictwie wojskowym. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej było między innymi złożenie przez kandydata pisemnego zobowiązania, potwierdzonego przez przedstawiciela ustawowego, do wstąpienia po ukończeniu nauki w Liceum Lotniczym do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, a gdyby nie pozwalał na to stan zdrowia – do innej wyższej oficerskiej szkoły.

W realizacji celów pomogło utworzenie wiosną 1973 Aeroklubu Orląt, który już w lipcu 1973 zorganizował dla uczniów pierwszy obóz spadochronowy i szybowcowy na lotnisku Ułęż.

W 1974 stanowisko dyrektora objął ppłk Emil Początek, szkołę z internatem przeniesiono do nowego budynku. Uczniowie otrzymali pełne umundurowanie.

W 1976 stanowisko dyrektora objął ppłk Bonifacy Sych. Zainteresowanie szkołą nasilało się, podjęto decyzję o powołaniu filii dęblińskiego liceum. 1 września 1979 powstało Liceum Lotnicze w Zielonej Górze. Filia po 1982 otrzymała status samodzielnej placówki oświatowej.

17 września 1981 liceum otrzymało sztandar oraz nadano jej imiona zwycięzców Challenge Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

W 1983 oddano do użytku nowoczesny, wielopiętrowy budynek internatu.

W 1984 liceum otrzymało kolejny budynek dydaktyczny, w którym mieściło się do końca roku szkolnego 2001/2002.

W 1985 stanowisko dyrektora objął płk pil. Janusz Ziółkowski. Nastał okres rozwoju i zmian organizacyjnych. W 1992 przekształcono szkołę z liceum zawodowego w liceum ogólnokształcące o profilu matematyczno-fizycznym, powstały nowe klasopracownie.

W 1997 dyrektorem został ppłk pil. Andrzej Krajewski. Szkoła była zagrożona likwidacją, zmniejszyła się liczba uczniów, redukowano zatrudnienie. Liceum przeszło kompleksową wizytację dokonaną przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Wynik kontroli był bardzo dobry.

W 2006 stanowisko dyrektora ponownie objął płk pil. Janusz Ziółkowski.

Dyrektorzy LL i OLL[edytuj | edytuj kod]

  • 1972-1973 – ppłk mgr inż. Kazimierz Gorzelnicki
  • 1973-1977 – płk nawig. mgr Emil Początek
  • 1977-1985 – płk mgr Bonifacy Sych
  • 1985-1997 – płk pil. dr Janusz Ziółkowski
  • 1997-2006 – ppłk pil. mgr Andrzej Krajewski
  • 2006-2015 – płk rez. pil. dr hab. inż. Janusz Ziółkowski
  • od 2015 – ppłk rez. mgr inż. Andrzej Jaworski

Znani absolwenci[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Zarządzenie Ministrów Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 1973 roku w sprawie liceum przy Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Jana Krasickiego (Dziennik Rozkazów MON z 1973 r. Nr 20, poz. 97).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]