Orlen KolTrans

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ORLEN KolTrans S.A.
Ilustracja
M62-295
Państwo  Polska
Adres 09-411 Płock
ul. Chemików 7
Data założenia 2001
Forma prawna spółka akcyjna
Prezes Krzysztof Duszczyk
Udziałowcy Polski Koncern Naftowy Orlen
Nr KRS 0000771285
Dane finansowe
Kapitał zakładowy 54 752 500 PLN[1]
brak współrzędnych
Strona internetowa
Pociąg z lokomotywą M62-1848 Orlen KolTransu w Osieku nad Notecią na pierwszym planie po prawej stronie znak tarczy zaporowej

ORLEN KolTrans S.A. – polski przewoźnik kolejowy należący do grupy kapitałowej PKN Orlen. Istnieje od 2001 roku.[2] ORLEN KolTrans zajmuje się transportem paliw płynnych na terenie Polski, serwisem i naprawą taboru kolejowego, dzierżawą wagonów, spedycją oraz zarządzaniem i obsługą bocznic.[3] Jego głównym udziałowcem jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

1 marca 2019 spółka ORLEN KolTrans Sp. z o.o. zmieniła formę prawną i działa pod nazwą: ORLEN KolTrans Spółka Akcyjna, w skrócie ORLEN KolTrans S.A.[2]

Historia[edytuj | edytuj kod]

Spółka ORLEN KolTrans powstała w 2001 roku w ramach reorganizacji zakładu ekspedycji PKN ORLEN i była odpowiedzią na ówczesne potrzeby Koncernu w zakresie prowadzenia gospodarki cysternowej.[2]

W 2004 roku podjęto decyzję o realizacji usług przewozowych. Zmiana ta wyznaczyła nowy kierunek działania spółki na rozwój działalności przewozowej. Spółka przy wykorzystaniu własnych wagonów i lokomotyw rozpoczęła realizację przewozów dostarczając produkty rafineryjno-petrochemiczne do terminali przeładunkowych zlokalizowanych na granicach Polski, których odbiorcami byli zagraniczni klienci PKN ORLEN.

1 lipca 2006 roku zakład ekspedycji PKN ORLEN włączono do spółki ORLEN KolTrans. Spółka świadczy obsługę bocznicy zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, w tym m.in. obsługa handlowa przesyłek, obsługa punktów załadunku i rozładunku cystern kolejowych, formowanie pociągów, utrzymanie infrastruktury kolejowej.

W 2010 r. ORLEN KolTrans wdrożył politykę bezpieczeństwa i decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uzyskał akceptację Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, co zostało potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa. [2]

Działalność ORLEN KolTrans[edytuj | edytuj kod]

W ramach konsolidacji aktywów kolejowych wewnątrz Grupy Kapitałowej ORLEN w czerwcu 2017 roku nastąpiło przejęcie przez ORLEN KolTrans zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia[4]. Proces przejęcia miał na celu osiągnięcie efektów synergii, lepsze zarządzanie zasobami oraz poprawę jakości świadczonych w ramach Grupy Kapitałowej usług.

ORLEN KolTrans Sp. z o.o w roku 2017 podjął również działania mające na celu pozyskanie do swojego parku taborowego nowoczesnych pojazdów trakcyjnych. W wyniku przeprowadzonego przetargu, w grudniu 2017 r. do spółki zostały przekazane dwie zmodernizowane lokomotywy spalinowe typu 15D/A, które wykorzystywane są do prac w przewozach oraz jedna lokomotywa spalinowa typu 6DgB[5], która eksploatowana jest na bocznicy w Trzebini.

Jednocześnie w toku 2017 roku Spółka unowocześniła swój tabor, który zastąpił leasingowane od PKP Cargo lokomotywy typu ET22. W tym celu Spółka pozyskała do eksploatacji dwie nowoczesne lokomotywy elektryczne firmy PESA S.A. typu Gama 111Ed z modułem dojazdowym, który umożliwia pracę manewrową na torach bez sieci trakcyjnej.

Warto także dodać, że w ramach przetargu w drugiej połowie 2017 roku, ORLEN KolTrans zawarł umowę dzierżawy 10 lokomotyw (plus lokomotywa zastępcza) typu Traxx E483 i E186 z firmą Railpool GmbH. 2 lutego 2018 r. ORLEN KolTrans powiększył dodatkowo swój tabor o trzy nowe lokomotywy typu Griffin[6], które zostały przekazane Spółce przez firmę Newag S.A. na mocy zawartej na okres dwóch lat umowy dzierżawy.

ORLEN KolTrans posiada bogate doświadczenie nie tylko w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów koleją, ale również w kompleksowym zarządzaniu bocznicami kolejowymi. W najszerszym zakresie działalność ta obejmuje bocznicę w Płocku, chociaż na przestrzeni ostatniego roku ilość obsługiwanych bocznic znacznie się zwiększyła.

W 2017 r. spółka przejęła zarządzanie bocznicami w Trzebini i Jedliczu. Równocześnie podjęte zostały działania związane z obsługą bocznic w Widełce oraz Olszanicy. Od sierpnia 2017 r. spółka obsługuje również bocznicę ORLEN Aviation w Warszawie[7].

W 2018 spółka rozpoczęła działalność na terenie Terminala paliw PKN ORLEN w Ostrowie Wielkopolskim oraz we Włocławku.

Tabor[edytuj | edytuj kod]

Przedsiębiorstwo posiada lokomotywy:

własne: ČKD T448p, M62, TEM2, SM42, 060DA, 6Dg, 15D

dzierżawione: E483, E186, E6ACT, 111ED, M62M, BR232, 3E/1M, 6Dg, 301Db

1 czerwca 2017 spółka przejęła spółkę Euronaft Trzebinia (również należącą do grupy Orlen)[8].

Zintegrowany System Zarządzania jakością według ISO 9001:2008[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie obszary działalności ORLEN KolTrans wykonuje w oparciu o funkcjonujący w spółce: Zintegrowany System Zarządzania jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego ISO 14001:2004 i Bezpieczeństwem PN-N-18001:2004[9] w zakresie:

 • wynajmu I dzierżawy wagonów – cystern
 • spedycji kolejowej
 • transport towarów koleją, w tym materiałów niebezpiecznych
 • napraw bieżących I prewencyjnych (okresowych) taboru kolejowego
 • czyszczenia wagonów – cystern

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)[edytuj | edytuj kod]

ORLEN KolTrans posiada certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)[10] w transporcie kolejowym, który zapewnia:

 • zgodność z wymogami krajowymi przepisów bezpieczeństwa I wymogami bezpieczeństwa ustanowionymi w TSI
 • spełnienie wspólnych wymogów bezpieczeństwa
 • stosowanie wspólnych metod oceny bezpieczeństwa

Zakres certyfikatu bezpieczeństwa:

 • wykonywania przewozów kolejowych rzeczy, w tym towarów niebezpiecznych
 • wykonywanie usługi trakcyjnej

System Zarządzania Utrzymaniem Taboru (MMS)[edytuj | edytuj kod]

ORLEN KolTrans jest certyfikowanym podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie wagonów ECM, a także może wykonywać naprawy wagonowe w systemie VPI, potwierdzone przez Stowarzyszenie VPI.

Dla wagonów towarowych wymagania prawne (Rozporządzenie KE 445 z 2011 r.) umożliwiły uzyskanie certyfikatu Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie[11]. W związku z tym spółka zaprojektowała i wdrożyła System Zarządzania Utrzymaniem, odzwierciedlający rzeczywiste procesy zachodzące w firmie, jak i obowiązujący schemat organizacyjny, a także zintegrowała ten system z innymi systemami spółki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych i potencjalnych klientów posiadających wagony towarowe następnym krokiem było wprowadzenie przepisów VPI, co pozwoliło spółce na podjęcie się technicznego utrzymania wagonów innych właścicieli.

Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym[edytuj | edytuj kod]

ORLEN KolTrans bierze czynny udział w poszerzaniu wiedzy na temat kolei, a także w rozwoju kultury i bezpieczeństwa pracy w transporcie kolejowym.

 • Od 2016 roku ORLEN KolTrans współpracuje z Urzędem Transportu Kolejowego oraz ze Strażą Ochrony Kolei przy kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży „Torowisko to nie boisko”, a wcześniej przy kampanii Kolejowe ABC, która ma na celu poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz budowanie w nich odpowiedzialności za siebie i innych.
 • W 2019 roku Spółka zajęła 1. miejsce w konkursie „Dobre Praktyki BHP 2019”. Inicjatorem i organizatorem konkursu był Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN. Nagrodzona praktyka KolTrans polega na modernizacji stanowiska rewizyjnego wagonów cystern, poprzez wykonanie kanału o głębokości ok. 0,5m oraz zakupie nowoczesnych mobilnych podnośników śrubowych. Celem projektu była poprawa ergonomii i bezpieczeństwa pracy w trakcie wykonywania czynności związanych z przeglądem rewizyjnym wagonów.
 • Spółka otrzymała wyróżnienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w I edycji Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym za projekt Poprawa widoczności składów kolejowych, który polega na oklejeniu taśmami odblaskowymi swoich eksploatowanych lokomotyw. Rozwiązanie służy poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez zwiększenie widoczności składu manewrowego i możliwość wcześniejszej reakcji przez pozostałych użytkowników przejazdów kolejowych.
 • ORLEN KolTrans został Laureatem EDUKATORA wiedzy kolejowej. Nagroda została przyznana przez firmę szkoleniową OTTIMA. Eksperci docenili spółkę m.in. za zaangażowanie w sprawy rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. ORLEN Koltrans jest jednym z sygnatariuszy Deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, której pomysłodawcą jest Urząd Transportu Kolejowego. Zgodnie z dokumentem spółka zadeklarowała oraz zobowiązała się do wprowadzania „Kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.
 • Spółka została wyróżniona również w konkursie „Dobre Praktyki BHP 2016”, którego organizatorem i inicjatorem był Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN. Zgłoszona przez ORLEN KolTrans praktyka polega na zainstalowaniu kamer do monitoringu pracy lokomotyw, które wykorzystywane są do prac w obrębie bocznicy kolejowej. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększone zostało bezpieczeństwo zespołu zajmującego się manewrowaniem.

Czy wiesz, że:[edytuj | edytuj kod]

W ORLEN KolTrans:

· od początku istnienia przewiezione zostało ponad 27 milionów ton produktów

· dziennie pokonywana jest średnia trasa 7 tys. kilometrów

· najdłuższy skład liczył 44 wagony, który przewiózł łączną masę ponad 2 tys. ton

· rocznie jeździ 80 tys. wagonów

· użytkowane jest 15 typów konstrukcyjnych wagonów kolejowych (cystern i platform)

· zarządzamy i utrzymujemy 140 km torów i 500 rozjazdów

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. O firmie.
 2. a b c d ORLEN KolTrans S.A., www.orlenkoltrans.pl [dostęp 2020-05-25].
 3. ORLEN KolTrans S.A., www.orlenkoltrans.pl [dostęp 2020-05-25].
 4. Orlen Koltrans łączy się z Euronaft Trzebinia [dostęp 2018-03-21] (pol.).
 5. Pierwsze zmodernizowane przez Newag lokomotywy w Orlenie [dostęp 2018-03-21] (pol.).
 6. Trzy Griffiny w barwach Orlen Koltrans jadą do klienta [zdjęcia] [dostęp 2018-03-21] (pol.).
 7. Orlen KolTrans rozszerza działalność bocznicową, wnp.pl [dostęp 2018-03-21] (pol.).
 8. Orlen Koltrans łączy się z Euronaft Trzebinia (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2017-05-31. [dostęp 2017-06-21].
 9. ORLEN KolTrans Sp z o.o., www.orlenkoltrans.pl [dostęp 2018-02-19] (pol.).
 10. ORLEN KolTrans Sp z o.o., www.orlenkoltrans.pl [dostęp 2018-02-19] (pol.).
 11. http://www.orlenkoltrans.pl/PL/OFirmie/Documents/EcmCertificate%20Maintenance.pdf.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]