Paweł Kras

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Paweł Kras (ur.1969) – polski historyk, mediewista, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktorat obronił 17 grudnia 1997 (Husyci w piętnastowiecznej Polsce) pod kierunkiem Urszuli Borkowskiej. Habilitacja także na KUL 27 listopada 2007 (Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie). W latach 2010-2013 dyrektor Instytutu Historii KUL. Od 2008 kierownik Katedry Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej w Instytucie Historii KUL. Pracuje też w Instytucie Historii PAN (Zakład Studiów Średniowiecznych).

Członek Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa, Comité Scientifique w Centre d'Études Cathares, Ecclesiastical History Society, Komisja Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich, Komitet Nauk Historycznych PAN, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Towarzystwa Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce w Lublinie, Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Członek kolegiów czasopism „Husitský Tábor” i „Studia Mediaevalia Bohemica”.

Zainteresowania badawcze[edytuj | edytuj kod]

 • Ruchy religijne w średniowieczu
 • Dzieje i kultura Europy Środkowo-Wschodniej w epoce jagiellońskiej
 • Mniejszości religijne i etniczne w średniowiecznej i nowożytnej Europie
 • Kultura pisma i formy komunikacji społecznej w średniowieczu
 • Dzieje Czech i stosunki polsko-czeskie
 • Historia Anglii w późnym średniowieczu

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • (redakcja) Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowowschodniej : wybrane mater. z konferencji "Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej", zorg. w dniach 19-21 października 1993 roku. Cz. 1, red. nauk. Jerzy Kłoczowski, Paweł Kras, Lublin: IEŚ-W 1993.
 • (redakcja) Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej : Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, była Jugosławia, Bułgaria, red. Jerzy Kłoczowski, Paweł Kras, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1997.
 • Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin: TNKUL 1998.
 • (redakcja) Christianity in East Central Europe : late Middle Ages =Chretienté en Europe du Centre-Est: le bas Moyen Age, ed. Jerzy Kłoczowski, Paweł Kras, Wojciech Polak, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1999.
 • (redakcja) Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, red. nauk. Jerzy Kłoczowski, Paweł Kras, Hubert Łaszkiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1999.
 • (redakcja) Ecclesia, cultura, potestas: studia z dziejów kultury i społeczeństwa: księga ofiarowana siostrze profesor Urszuli Borkowskiej, pod red. Pawła Krasa, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" 2006.
 • 'Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem'. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.
 • (redakcja) Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Paweł Kras, Kraków: Wydawnictwo Esprit 2010.
 • (redakcja) Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu = Religious space of East-Central Europe in the Middle Ages, pod red. Krzysztofa Brachy i Pawła Krasa, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010.
 • (redakcja) Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. nauk. Anna Adamska, Paweł Kras, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]