Piotr Stalmaszczyk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Piotr Jarosław Stalmaszczyk (ur. 1959 w Łodzi) – polski anglista, językoznawca, celtolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ w latach 2008–2016.

Działalność opozycyjna[edytuj | edytuj kod]

W latach 1980–1984 działał w ruchu studenckim, współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów, był członkiem Zarządu Uczelnianego NZS, uczestniczył w strajkach studenckich, wydawał czasopisma podziemne i wydawnictwa opozycyjne (zob. Piotr Stalmaszczyk).

Edukacja i kariera akademicka[edytuj | edytuj kod]

 • 1982 magister filologii angielskiej
 • 1990 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność _ filologia angielska
 • 1999 doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa ogólnego i angielskiego
 • 2002–2008 dyrektor Instytutu Anglistyki
 • 2006 profesor zwyczajny
 • od 2006 kierownik Katedry Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego
 • 2008–2016 dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Zainteresowania[edytuj | edytuj kod]

 • językoznawstwo angielskie
 • dialektologia celto-angielska
 • językoznawstwo ogólne
 • filozofia języka
 • gramatyka generatywna
 • lingwistyka formalna i pragmatyka
 • teoria języka
 • ludy i języki celtyckie
 • kontakty językowe na Wyspach Brytyjskich
 • nazwy własne w literaturze

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

Książki[edytuj | edytuj kod]

 • The Structure of Thematic Relations in English, Łódź 1992: EKORNO.
 • Structural Predication in Generative Grammar, Łódź 1999: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Celtic Presence. Studies in Celtic Languages and Literatures: Irish, Scottish Gaelic and Cornish, Łódź 2005: Łódź University Press, ​ISBN 83-7171-849-7​.
 • Studies in Celtic Languages and Celtic Englishes, Łask 2009: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, ​ISBN 978-83-60178-61-4​.
 • (red.) Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Language, Łódź 2010: Łódź University Press.

Artykuły (wybrane) z zakresu celtologii[edytuj | edytuj kod]

 • Język gaelicki – historia, przyczyny upadku i szanse przetrwania, „Folia Linguistica” 26, Łódź 1992, s. 101–113.
 • Geneza języka piktyjskiego i przyczyny jego obumarcia, [w:] J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza (red.), Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom poświęcony pamięci prof. Adama Weinsberga, Warszawa 1994: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 291–301.
 • A note on Celtic influence upon English vocabulary, [w:] W. Smoczyński (ed.), Analecta Indoeuropaea Cracoviensia I. Safarewicz memoriae dicata, Cracoviae 1995: Universitas, s. 387–392.
 • Celtyckie języki Irlandii, Szkocji i Wyspy Man: Historia i teraźniejszość, [w:] K. Kujawińska-Courtney, R. Machnikowski, A. Wójcik (red.), Problematyka Brytyjska. Studia interdyscyplinarne, Łódź 1997: Ośrodek Badań i Studiów Brytyjskich UŁ, s. 97–112.
 • Stanowisko języka kumbryjskiego i piktyjskiego w podgrupie brytańskiej języków celtyckich, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 53, 1997, s. 81–93.
 • Cornish Language and Literature: A Brief Introduction, „Folia Litteraria Anglica” 3, Studies in English and American Literature 7, 1999, s. 117–127.
 • The Cornish Language and Cornish Elements in English, „Studia Indogermanica Lodziensia” 3, 2000, s. 27–36.
 • Przyimkowe konstrukcje posesywne w językach celtyckich, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 48, 2003, s. 123–135.
 • Celtic Studies in Poland in the 20th century. A Bibliography, „Zeitschrift für celtische Philologie” 54, 2004, s. 170–184.
 • Między fleksją a słowotwórstwem: celtyckie przyimki zaimkowe (na przykładzie języków goidelskich), „Slavia Meridionalis” 9, 2009, s. 139–151.
 • From ‘ambassador’ to ‘whisky’: A note on Celtic elements in contemporary Polish vocabulary, [w:] P. Stalmaszczyk, M. Fomin (eds.), Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Language, Łódź 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 125–131.

Artykuły współautorskie:

Literatura[edytuj | edytuj kod]

 • P. Stalmaszczyk, Językoznawstwo w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego – od tradycji do nowoczesności, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 50, s. 217–222.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]