Plan badania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Plan badania jest jednym z etapów badania naukowego, określający jego cel i przebieg. Struktura planu badania może się różnić w zależności od dziedziny wiedzy, której dotyczy.

Statystyka[edytuj | edytuj kod]

W statystyce planowanie i organizacja badania jest pierwszy etapem badania statystycznego, po którym następuje gromadzenie danych statystycznych, opracowanie materiału i analiza wyników.

Plan badania statystycznego powinien uwzględniać siedem podstawowych elementów[1].

Sformułowanie celu badania[edytuj | edytuj kod]

Cel badania powinien być sformułowany konkretnie i opierać się na hipotezie badawczej. Wyróżnia się dwa podstawowe cele badania statystycznego: diagnostyczny i praktyczny.

Określenie populacji będącej przedmiotem badania[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie sformułowanego celu badania należy określić podmiot badania pod względem merytorycznym, terytorialnym i czasowym. Może to być bądź cała populacja, bądź próba z populacji. W przypadku doboru próby należy ustalić metodę:

 • dobór konieczny, kiedy warunki ograniczają z góry badaną próbę,
 • dobór dobrowolny, kiedy jednostki zgłaszają się do badania z własnej woli,
 • dobór celowy, kiedy badacz dobiera obiekty do badania samodzielnie, bazując na własnej ocenie prawidłowości doboru,
 • dobór losowy, kiedy wybór przypadków do badania przeprowadzany jest metodą losowania.

Wyznaczenie badanych cech[edytuj | edytuj kod]

Mając na uwadze cel badania należy dokonać wyboru postaci interesujących z punktu widzenia badania cech populacji będącej przedmiotem badania.

Ustalenie metody pomiaru cech[edytuj | edytuj kod]

Dla zdefiniowanych cech opisujących próbę należy ustalić metody ich pomiaru, uwzględniając podział cech na ilościowe i jakościowe. Wybrane metody pomiaru powinny zapewnić właściwą dokładność.

Organizacja i metoda zbierania danych[edytuj | edytuj kod]

Etap ten obejmuje następujące czynności:

 • ustalenie źródła danych (pierwotne lub wtórne),
 • spis czynności niezbędnych do zgromadzenia danych,
 • opracowanie instrukcji postępowania,
 • opracowanie formularzy lub kwestionariuszy,
 • ustalenie metody gromadzenia danych,
 • określenie zasad kontroli prawidłowości zebranych danych.

Analiza statystyczna[edytuj | edytuj kod]

Mając na uwadze przedmiot badania, wielkość próby i liczbę badanych cech należy dokonać wyboru zakresu i rodzaju analizy statystycznej, w celu doboru metod statystycznej analizy danych.

Opracowanie wyników[edytuj | edytuj kod]

Opracowując wyniki badania należy zwrócić m.in. uwagę na:

 • przejrzystość opisu,
 • poprawność interpretacji wyników,
 • prawidłowość formalnej analizy statystycznej,
 • uzasadnienie wniosków wynikami analizy.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Marek Cieciura, Janusz Zacharski: Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym. Warszawa: 2007, s. 477–478. ISBN 978-83-60283-66-0.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Anna Bielecka: Statystyka w zarządzaniu: opis statystyczny. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2001, s. 27–33. ISBN 83-86846-55-0.