Komenda Rejonu Uzupełnień Chorzów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Komenda Rejonu Uzupełnień Chorzów
Powiatowa Komenda Uzupełnień
Królewska Huta
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1924
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód PKU Królewska Huta
PKU Chorzów
Dowódcy
Pierwszy ppłk Ludwik Ott
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Chorzów (Królewska Huta)
Podległość DOK V
Skład PKU typ I
Komendy rejonów uzupełnień OK V

Komenda Rejonu Uzupełnień Chorzów (KRU Chorzów) – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie[1].

Historia komendy[edytuj | edytuj kod]

26 marca 1924 roku został ogłoszony rozkaz O. I. Szt. Gen. 2124/Org. ministra spraw wojskowych w sprawie podziału terytorialnego Górnego Śląska na wojskowe okręgi poborowe. Rozkaz powoływał do życia Powiatową Komendę Uzupełnień Królewska Huta. Okręg poborowy obejmował miasto Królewska Huta oraz powiaty: tarnogórski i świętochłowicki[2][3]. 12 kwietnia 1924 roku w Dzienniku Personalnym MSWojsk. została ogłoszona obsada personalna komendy[4].

Z dniem 1 października 1927 roku powiat tarnogórski został podporządkowany nowo utworzonej PKU Tarnowskie Góry, a okręg poborowy PKU Królewska Huta ograniczony do miasta Królewska Huta i powiatu świętochłowickiego[5].

W marcu 1930 roku PKU Królewska Huta nadal podlegała Dowództwu Okręgu Korpusu Nr V i wciąż administrowała miastem Królewska Huta i powiatem świętochłowickim[6]. W grudniu tego roku PKU Królewska Huta posiadała skład osobowy typ I[7].

Z dniem 1 lipca 1934 roku Sejm Śląski zmienił nazwę miasta Królewska Huta na Chorzów[8]. 22 listopada 1934 roku minister spraw wojskowych zmienił nazwę garnizonu „Królewska Huta” na „Chorzów”[9].

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby uzupełnień, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Chorzów została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Chorzów przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku[10], z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym[11]. Obok wspomnianej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność KRU Chorzów normowały przepisy służbowe MSWojsk. D.D.O. L. 500/Org. Tjn. Organizacja służby uzupełnień na stopie pokojowej z 13 czerwca 1938 roku. Zgodnie z tymi przepisami komenda rejonu uzupełnień była organem wykonawczym służby uzupełnień[12].

Komendant rejonu uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr V, który był okręgowym organem kierowniczym służby uzupełnień. Rejon uzupełnień obejmował miasto Chorzów i powiat świętochłowicki[13].

Obsada personalna[edytuj | edytuj kod]

Poniżej przedstawiono wykaz oficerów zajmujących stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień i komendanta rejonu uzupełnień oraz wykaz osób funkcyjnych (oficerów i urzędników wojskowych) pełniących służbę w PKU Królewska Huta i KRU Chorzów, z uwzględnieniem najważniejszych zmian organizacyjnych przeprowadzonych w latach 1926 i 1938.

Komendanci
 • ppłk piech. Ludwik Ott (IV 1924 – 30 IV 1927 → stan spoczynku[14])
 • ppłk piech. Rudolf Hulka (IV 1927[15] – 31 XII 1928 → stan spoczynku[16])
 • ppłk piech. Eugeniusz Skorupski (III 1929[17] – VIII 1931 → dyspozycja dowódcy OK V[18])
 • mjr piech. Edward Seweryn Jan Magiera (8 IX 1931[19] – 1939[20])
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1924-1925[21][22]
 • I referent – mjr piech. Erwin Pallas
 • II referent
  • kpt. nauk.-ośw. Ludomił Rudnicki (IV – †19 X 1924[23])
  • kpt. kanc. Julian Zygmunt Menhard (1 II 1925[24] – II 1926 → kierownik II referatu)
 • oficer instrukcyjny – por. Stanisław III Jabłoński[a] (od XI 1924[26])
 • oficer ewidencyjny Tarnowskie Góry – por. kanc. Stanisław Łania (do II 1926[27])
 • oficer ewidencyjny miasto Królewska Huta – urzędnik wojskowy X rangi / por. kanc. Aleksander Kiszakiewicz
 • oficer ewidencyjny Świętochłowice – por. sam. Jan Mieczysław Szumski (do II 1926[28] → referent)
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1926-1938[29][30][31][32]
 • kierownik I referatu administracji rezerw i zastępca komendanta
  • kpt. piech. Antoni Inasiński[b] (II 1926 – XII 1931)
  • kpt. piech. Walerian Konstanty Markowski (III 1932[37] – ? → stan spoczynku[38])
 • kierownik II referatu poborowego
  • kpt. kanc. Julian Zygmunt Menhard (II 1926 – VII 1927 → PKU Zawiercie[39])
  • kpt. sam. Jan Mieczysław Szumski (VII 1929 – 31 III 1930 → stan spoczynku[40])
  • kpt. kanc. Gustaw Hollanek (III[41] – IX 1930 → dyspozycja dowódcy OK V[42])
  • kpt. piech. Franciszek Kielar (od IX 1930[43], był w VI 1935)
 • referent
  • por. / kpt. sam. Jan Mieczysław Szumski (II 1926 – VII 1929 → kierownik II referatu[44])
  • kpt. sap. Stanisław Józef Małecki (do III 1930[45])
 • referent inwalidzki – por. kanc. Stanisław Łania (II 1926 – IV 1929 → dyspozycja Ministra Pracy i Opieki Społecznej[46])
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych KRU w latach 1938-1939[20][c]
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt adm. (piech.) Rudolf Maria Neuman
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt adm. (piech.) August Gottas[d]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Stanisław III Jabłoński (ur. 5 maja 1894 roku)[25].
 2. Antoni Inasiński ur. 13 czerwca 1896 roku. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach Legionów Polskich. Służył w V batalionie I Brygady. Od 2 października 1915 przebywał w szpitalu w Białej. Został zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku w korpusie oficerów piechoty. 15 lipca 1924 roku został przydzielony z 53 pp do PKU Wadowice na cztery miesiące w celu odbycia praktyki poborowej[33]. Od lutego 1926 roku pełnił służbę na stanowisku kierownika I referatu administracji rezerw i zastępcy komendanta PKU Królewska Huta. W grudniu 1931 roku został zwolniony z zajmowanego stanowiska i oddany do dyspozycji dowódcy Okręgu Korpusu Nr V[34]. Z dniem 31 maja 1932 roku został przeniesiony w stan spoczynku[35]. W 1934 roku pozostawał w ewidencji PKU Królewska Huta. Posiadał przydział do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr V. Był wówczas „przewidziany do użycia w czasie wojny”[36]. Był odznaczony Krzyżem Niepodległości (13 kwietnia 1931 roku) i Krzyżem Walecznych.
 3. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[47].
 4. Kpt adm. (piech.) August Gottas (ur. 6 października 1896 roku) był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi[48]. Do Wojska Polskiego został przyjęty z byłej armii austriacko-węgierskiej.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 2. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 12 z 26 marca 1924 roku, poz. 178.
 3. Dz.U. z 1925 r. nr 37, poz. 252.
 4. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 37 z 12 kwietnia 1924 roku, s. 210.
 5. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 28 z 14 października 1927 roku, poz. 350.
 6. Dz.U. z 1930 r. nr 31, poz. 270.
 7. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 40 z 23 grudnia 1930 roku, poz. 471.
 8. Dziennik Ustaw Śląskich z 1934 roku, Nr 13, poz. 24.
 9. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 9 z 22 listopada 1934 roku, poz. 184.
 10. Jarno 2001 ↓, s. 173.
 11. Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220.
 12. Historia WKU Suwałki ↓.
 13. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 5 lutego 1927 roku, s. 38, 44.
 15. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 11 kwietnia 1927 roku, s. 112.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 5 listopada 1928 roku, s. 383.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 90.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 3 sierpnia 1931 roku, s. 226.
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 3 sierpnia 1931 roku, s. 234.
 20. a b Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 844.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 37 z 12 kwietnia 1924 roku, s. 209-211, przydział por. kanc. Jana I Stępnia z PKU Stryj na stanowisko OE Świętochłowice został anulowany w Dz. Pers. MSWojsk. Nr 51 z 24 maja 1924 roku, s. 297.
 22. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1337.
 23. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 123 z 21 listopada 1924 roku, s. 691.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 10 lutego 1924 roku, s. 46, przydzielony na stanowisko II referenta z równoczesnym przeniesieniem z korpusu oficerów piechoty (53 pp) do korpusu oficerów administracji, dział kancelaryjny.
 25. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 27, 264.
 26. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 120 z 12 listopada 1924 roku, s. 671.
 27. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 3.
 28. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 30 stycznia 1925 roku, s. 46, zatwierdzony na stanowisku.
 29. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 12.
 30. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 516.
 31. Lista starszeństwa 1933 ↓, s. 25, 43, 56.
 32. Lista starszeństwa 1935 ↓, s. 23, 42, 54.
 33. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 62 z 3 lipca 1924 roku, s. 368.
 34. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 23 grudnia 1931 roku, s. 415.
 35. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 16 sierpnia 1932 roku, s. 361.
 36. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 328, 939.
 37. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 231.
 38. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 11 listopada 1938 roku, s. 50, jako oficer stanu spoczynku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 39. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 19 z 22 lipca 1927 roku, s. 224.
 40. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 25 marca 1930 roku, s. 94.
 41. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 31 marca 1930 roku, s. 112.
 42. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 20 września 1930 roku, s. 292.
 43. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 12.
 44. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 19 z 22 lipca 1927 roku, s. 225.
 45. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 31 marca 1930 roku, s. 100.
 46. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 27 kwietnia 1929 roku, s. 114.
 47. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 48. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 399.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]