Rów Krzeszowicki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rów Krzeszowicki
Mapa regionu
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Wyżyny Polskie
Podprowincja Wyżyna Śląsko-Krakowska
Makroregion Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Mezoregion Rów Krzeszowicki
Widok z Łysej Góry na Siedlec, w oddali Rów Krzeszowicki oraz Grzbiet Tenczyński

Rów Krzeszowicki (341.33) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, o przebiegu równoleżnikowym pomiędzy Krakowem a Trzebinią. Stanowi część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, sąsiadując z Wyżyną Olkuską na północy i z Garbem Tenczyńskim na południu. Długość ponad 30 km, szerokość do kilku kilometrów, powierzchnia 225 km². Dno Rowu Krzeszowickiego położone jest na wysokości 220-310 m n.p.m.

Rów Krzeszowicki jest trzeciorzędowym zapadliskiem tektonicznym, wypełnionym osadami mioceńskimi, przykrytymi piaskami i glinami czwartorzędowymi. Dnem Rowu płynie Rudawa, w część środkowej rzeka płynie pod nazwą Krzeszówka a w części początkowej pod nazwą Dulówka. Zachodnią część Rowu odwadnia rzeka Chechło, wypływająca na torfowiskach Puszczy Dulowskiej.

Obszar wykorzystywany rolniczo. Większe miejscowości: Trzebinia, Młoszowa, Dulowa, Wola Filipowska, Krzeszowice, Zabierzów i Rudawa. Przez region od wieków wiedzie dogodne połączenie komunikacyjne Krakowa ze Śląskiem. Przez Rów Krzeszowicki przebiega linia kolejowa 133 (Kraków – Katowice) oraz droga krajowa 79 (Katowice – Trzebinia – Kraków – Sandomierz – Warszawa).

Rów Krzeszowicki Garb Tenczyński (na horyzoncie). Widok ze skał Doliny Będkowskiej
Rów Krzeszowicki Garb Tenczyński (na horyzoncie). Widok ze skał Doliny Będkowskiej