Sąd gospodarczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sąd gospodarczy – wydział w sądzie rejonowym lub okręgowym, orzekający w sprawach gospodarczych. Nazwa ta nie odnosi się do odrębnej kategorii sądów, ale do podstawowej jednostki organizacyjnej sądów, którą jest wydział. Powodem uzasadniającym wprowadzenie odrębnego trybu dla spraw gospodarczych jest szczególna troska ustawodawcy nakierowana na szybkość rozstrzygnięcia, co wyraża się w przyśpieszeniu postępowania oraz usprawnieniu wykonywania orzeczeń. Sądy gospodarcze mogą orzekać w sprawach:

  • ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności,
  • ze stosunku spółki,
  • przeciwko przedsiębiorcy o naruszenie środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej,
  • należące do właściwości sądów na podstawie przepisów np. o ochronie konkurencji, prawa energetycznego, telekomunikacyjnego,
  • przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, będą to sprawy bezpośrednio służące ochronie interesów konsumenckich.

Zgodnie z ustawą z 21 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sprawy gospodarcze rozpatrywane są przez odrębne wydziały gospodarcze sądów rejonowych (art. 12 § 3), okręgowych (art. 16 § 1 pkt 5) lub w wydziałach cywilnych sądów apelacyjnych (art. 18 § 1).

Literatura[edytuj | edytuj kod]

  • Klecha K., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, C.H. Beck, Warszawa 2009

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]