Stefan Księski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stefan Księski herbu Topór (zm. w 1676 roku) – podstarosta i sędzia grodzki krakowski w latach 1667-1676, burgrabia krakowski w latach 1659-1676, pisarz grodzki krakowski w latach 1658-1667, pisarz grodzki nowokorczyński w latach 1648-1650.

Poseł województwa krakowskiego na sejmy lat: 1659, 1661, 1662, 1665, 1666 (I), 1666 (II), 1667, 1668 (I), sejm konwokacyjny 1668, 1669[1].

W czasie elekcji 1669 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[2].

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa krakowskiego. Poseł sejmiku proszowickiego województwa krakowskiego na sejm koronacyjny 1676 roku[3].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  • Adam Przyboś: Księski Stefan z Wronowa h.Topór (z. 1676). W: Polski Słownik Biograficzny. T. XV: Kozłowska Zofia – Kubacki Stanisław. Wrocław — Kraków — Warszawa: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970, s. 631—632.
  • Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990, s. 235.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Jacek Pielas, Urzędnicy grodzcy nowokorczyńscy i ich kariery w XVII wieku, w: Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, Lublin-Siedlce 2011, s. 145, 147.
  2. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s]
  3. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 245.