Stefan Sarnowski (zm. 1678)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy marszałka Sejmu I Rzeczypospolitej. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Stefan Sarnowski herbu Jastrzębiec (zm. w 1678 roku) – podkomorzy łęczycki w latach 1668-1678, chorąży mniejszy łęczycki w latach 1663-1668, marszałek sejmu abdykacyjnego 1668 roku[1].

Na sejmie abdykacyjnym 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[2]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z województwa łęczyckiego[3]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa łęczyckiego w 1669 roku[4]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa łęczyckiego[5]. Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku. Poseł na sejm grodzieński 1678-1679 roku[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 155.
  2. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, 481.
  3. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 67.
  4. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
  5. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  6. Krystyn Matwijowski, Sejm grodzieński 1678-1679, Wrocław 1985, s. 143.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 248.
  • Urzędnicy łęczyccy, sieradzccy i wieluńscy XIII-XV w. spisy oprac. Janusz Bieniak, Alicja Szymczakowa. Wyd. Wrocław 1985, s. 287.