Strażnica WOP Boboszów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP
Bobischal/Bobrza/Pisary/
Boboszów

Strażnica SG w Boboszowie
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Rozformowanie 2003
Organizacja
Dyslokacja Bobrza[1]; Pisary; Boboszów
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 51 komenda odcinka
52 batalion WOP
Sudecka Brygada WOP
Sudecki Oddział SG
Dysl wop 1945 11.png

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Bobischal/Bobrza/Pisary/Boboszów – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną[b] na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica Straży Granicznej w Boboszowie – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechami.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 51 komendy odcinka jako 235 strażnica WOP[1] (Bobischal)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3].

W marcu 1946 roku przeniesiono 235 strażnicę z Bobrzy do Pisar[4].

W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a strażnica WOP Boboszów otrzymała nr 244[2]. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica I kategorii Boboszów była 8. w 5 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza[2]. W 1960 roku, po kolejnej zmianie numeracji, strażnica posiadała numer 19 i zakwalifikowana była do kategorii II w 5 Sudeckiej Brygadzie WOP[2]. W 1964 roku strażnica WOP nr 18 Boboszów uzyskała status strażnicy lądowej i zaliczona została do II kategorii[2].

W 1965 roku rozwiązano strażnicę, a na jej bazie sformowano placówkę WOP Boboszów kategorii I o stanie 8 żołnierzy[c].

Straż Graniczna:
Po rozwiązaniu 15 maja 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku strażnica w Boboszowie weszła w podporządkowanie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej[5] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Boboszowie.

W 2000 roku rozpoczęła się reorganizacja struktur Straży Granicznej związana z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, w 2003 roku nastąpiło zniesie strażnicy SG w Boboszowie, a ochraniany odcinek przejęła Graniczna Placówka Kontrolna SG w Międzylesiu[d][6].

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

Strażnice sąsiednie:

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej.
  2. Pełnienie służby granicznej jest wykonywaniem zadania bojowego w ochronie granicy państwowej. Służbę ochrony granicy państwowej żołnierz WOP powinien pełnić z całkowitym poświęceniem i oddaniem, nie szczędząc swych sił, wiedzy i umiejętności fachowych, a nawet życia. Granica państwa musi być ochraniana zawsze bez względu na porę roku, doby i warunki (Regulamin Służby Granicznej 1968 ↓, s. 24).
  3. Rozkaz organizacyjny dowódcy WOP nr 040 z 27.04.1965 roku.
  4. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]