Strażnica WOP Namyślin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP Namyślin
Strażnica SG w Namyślinie
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Rozformowanie 1 października 2002[1]
Organizacja
Dyslokacja Namyślin 46
74-406 Namyślin
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 11 komenda odcinka
38 batalion OP
121 batalion WOP
93 batalion WOP
Lubuska Brygada WOP
Lubuski Oddział SG
Pomorski Oddział SG
Załoga strażnicy WOP Namyślin w czasie wolnym od służby (czerwiec 1984)
Dyslokacje
1957
1945

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Namyślin – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy z Niemiecką Republiką Demokratyczną i Republiką Federalną Niemiec[b].

Strażnica Straży Granicznej w Namyślinie – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 11 komendy odcinka Mieszkowice jako 52 strażnica WOP[2]. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 38 batalionu OP.

Od stycznia 1951 roku strażnica WOP Namyślin podlegała dowódcy 121 batalionu WOP[4].

W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a 52 strażnica Namyślin otrzymała nr 50.

W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica Namyślin III kategorii była 22. w 9 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

Batalion WOP Mieszkowice został rozformowany w 1958 roku[c]. Strażnice rozformowanego batalionu podporządkowano 93 batalionowi w Słubicach[5][6](sic!). Strażnicę Namyślin przekazano z powrotem Pomorskiej Brygadzie WOP i włączono w skład 122 batalionu WOP[d]. Po reorganizacji batalionu Chojna w 1958 roku strażnica Namyślin posiadała numer 1[7].

Rozkazem organizacyjnym dowódcy WOP nr 0148 z 2.09.1963 roku przeformowano strażnicę lądową kategorii III Namyślin na strażnicę WOP rzeczną kategorii I.

W 1976 roku Wojska Ochrony Pogranicza przeszły na dwuszczeblowy system zarządzania. Strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab brygady[8].

W 1984 roku strażnica posiadała II kategorię i była w strukturach Lubuskiej Brygady WOP w Krośnie Odrzańskim do 15 maja 1991 roku.

Straż Graniczna:
Po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, z dniem 16 maja 1991 przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Namyślinie i weszła w podporządkowanie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej[9].

23 grudnia 1999 roku strażnica weszła w podporządkowanie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej (POSG) w Szczecinie[e].

Funkcjonowała do 30 września 2002 roku i z dniem 1 października 2002 roku została rozformowana[1]. Jej obszar służbowej odpowiedzialności przejęła Strażnica SG w Czelinie[10].

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

W 1960 roku 29 strażnica WOP III kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 11750 m od znaku granicznego nr 585 do zn. gran. nr 560.

Strażnice sąsiednie:

Dowódcy/komendanci strażnicy[edytuj | edytuj kod]

 • ppor. Ludwik Karbasz (był 10.1946)[f].
 • chor. Józef Muller (?–1952)
 • ppor. Mieczysław Krysiak (1952–?)
 • ppor. Stanisław Machul (1953–1.10.1955)[11]
 • ppor. Tadeusz Jaskulski (1.10.1955–1957)[11]
 • por. Stanisław Gwizdek (1957–1965)[12]
 • por./mjr Andrzej Lewandowski (1965–był w 1976 i 1984)[13]

Komendanci strażnicy SG:

 • kpt. SG Lisiak (?–15.10.1998)
 • kpt. SG Swędra Dariusz p.o. (16.10.1998–28.02.2000)
 • kpt. SG Adam Cybort (10.02.2000–26.11.2001)
 • mjr SG Roman Tyszkiewicz p.o. (27.11.2001–26.02.2002)
 • mjr SG Paweł Chrobak (27.02.2002–30.09.2002) – do rozformowania.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej.
 2. Od 3 października 1990 roku z RFN.
 3. Zarządzenie DWW nr 07/WW z 28.03.1958 → Jackiewicz 1998 ↓, s. 52
 4. Rozkaz dowódcy WOP nr 05/org.mob z 21.04.1958 → Historia PBWOP ↓, s. 124-132
 5. Zarządzenie nr 048 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27.10.1999 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia; protokół przekazania-przejęcia strażnicy w Namyślinie z 23.12.1999 – ASG, POSG, sygn. 1077/4.
 6. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 052 z 19.10.1946. → Rozkazy personalne D WOP ↓

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Techman 2011 ↓, s. 112.
 2. ASGran., sygn. 217/143 ↓.
 3. Dominiczak 1985 ↓, s. 46.
 4. Wojtaszak 2001 ↓, s. 279.
 5. Jackiewicz 1998 ↓, s. 52.
 6. Ostrowski 2005 ↓, s. 16.
 7. Historia PBWOP ↓, s. 124-132.
 8. Jackiewicz 1998 ↓, s. 53.
 9. Łach 2013 ↓, s. 294.
 10. Techman 2011 ↓, s. 94.
 11. a b Historia PBWOP ↓, s. 177-199.
 12. Historia PBWOP ↓, s. 346.
 13. „GRANICA” Pismo Wojsk Ochrony Pogranicza nr 6/23(1771) nr 3-VI-1984

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza : (1945-1991): krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Józef Ostrowski: Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1989. Ludzie - wydarzenia. Krosno Odrzańskie: Drukarnia Dem-druk w Lubsku, 2005.
 • Ryszard Techman: Pomorski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011. Materiały poseminaryjne - Tom II. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Andrzej Wojtaszak, Kazimierz Kozłowski: Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek : materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 r. : praca zbiorowa. Szczecin: Oddział Edukacji Obywatelskiej, 2001. ISBN 83-86992-76-X.
 • ASGr. Historia Pomorskiej Brygady WOP. Szczecin 1961
 • ASGr.Historia Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Krosno Odrzańskie 1965.
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.