Strażnica WOP Zasieki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP Zasieki
Strażnica SG w Zasiekach
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Rozformowanie 2 stycznia 2003
Tradycje
Rodowód 25 strażnica WOP
Kontynuacja GPK SG w Olszynie
Organizacja
Dyslokacja Zasieki
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 5 komenda odcinka
30 batalion OP
91 batalion WOP
Lubuska Brygada WOP
bg WOP Gubin
Lubuska Brygada WOP
Łużycka Brygada WOP
Lubuski Oddział SG

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Zasieki – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na granicy polsko-niemieckiej.

Granica polsko-niemiecka, znak gran. w rej. Zasiek (wrzesień 2009)

Strażnica Straży Granicznej w Zasiekach – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Niemcami.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 5 komendy odcinka Tuplice jako 25 strażnica WOP (Zasieki)[1]. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[2]. W 1947 roku została przeformowania na strażnicę I kategorii – 55 wojskowych[3].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP 24 kwietnia 1948 roku, strażnica została włączona w struktury 30 batalionu Ochrony Pogranicza, a 1 stycznia 1951 roku 91 batalionu WOP w Tuplicach[4]. W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a Strażnica WOP Zasieki otrzymała nr 34 w skali kraju.

W 1955 roku rozformowana została Graniczna Placówka Kontrolna Zasieki (GPK Zasieki), a przejście graniczne Zasieki-Forst (kolejowe) podporządkowano strażnicyi. W związku z tym na strażnicy utworzono etaty starszego kontrolera i 2 kontrolerów [5]. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica WOP Zasieki I kategorii była 7. w 9 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1960 roku funkcjonowała jako 15 strażnica WOP Zasieki I kategorii w strukturach 91 batalionu WOP, a 1 stycznia 1964 roku jako Strażnica WOP nr 14 II kategorii[6]. Natomiast w marcu 1968 roku była jako Strażnica techniczna WOP nr 13 Zasieki typu I w strukturach ww. batalionu.

W 1976 roku Wojska Ochrony Pogranicza przeszły na dwuszczeblowy system zarządzania. Strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab Lubuskiej Brygady WOP w Krośnie Odrzańskim[7]. Strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab Lubuskiej Brygady WOP w Krośnie Odrzańskim[7], a w 1984 roku utworzonego batalionu granicznego WOP Gubin jako Strażnica WOP Zasieki lądowa kategorii I. Po rozformowaniu Lubuskiej Brygady WOP, 1 listopada 1989 roku strażnica została włączona w struktury Łużyckiej Brygady WOP w Lubaniu Śląskim i tak funkcjonowała do 15 maja 1991 roku[8].

Straż Graniczna:
15 maja 1991 roku po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku przejęta została przez Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim[9] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Zasiekach.

W ramach reorganizacji struktur Straży Granicznej związanej z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, w roku 2 stycznia 2003 Strażnica SG w Zasiekach została rozformowana i ochraniany odcinek wraz z obsadą etatową przejęła Graniczna Placówka Kontrolna SG w Olszynie kategorii I[b].

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

W 1960 roku 15 strażnica WOP Zasieki I kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 7 200 m.

Wydarzenia[edytuj | edytuj kod]

 • 13 grudnia 1981–22 lipca 1983 – (Stan Wojenny w Polsce), normę służby granicznej dla żołnierzy podwyższono z 8 do 12 godzin na dobę. Ścisłą kontrolą objęto całą strefę nadgraniczną. W stan gotowości były postawione pododdziały odwodowe[10].

Strażnice sąsiednie[edytuj | edytuj kod]

Dyslokacje
1957
1945

Straż Graniczna:

Dowódcy/komendanci strażnicy[edytuj | edytuj kod]

 • por. Mieczysław Kręglicki (01.01.1951–14.02.1952)[11]
 • Czesław Kobis (od 16.03.1952)[12]
 • chor. Franciszek Szczepaniak (był w 1952)
 • por. Józef Salamoniak (1953–1955)
 • por. Henryk Kiszewski (1955–1958)
 • kpt. Adam Świetliokowski (1958–1962)
 • kpt. Jan Szwagier (1962–1966)
 • por. Henryk Pawski cz.p.o. (był w 1966)
 • kpt. Jan Pałka (był w 1968–był w 1973)
 • por. Tomasz Szymański (był w 1974–1976)
 • por. Juliusz Turek (był w 1977)
 • kpt. Jan Włodarkiewicz (1977–1980)
 • por. Bogdan Kudoń (1980–1981)
 • kpt. Jan Wrzeszcz (1981–1983)
 • por. Mieczysław Chalecki (1983–1988)
 • ppor. Mieczysław Kiszowara (20.02.1988–04.02.1990)[13]
 • ppor. Krzysztof Rządowski (05.02.1990–01.04.1991[c])

Komendanci strażnicy SG:

 • por. SG/kpt. SG Krzysztof Rządowski (02.04.1991–wiosna 1998)
 • por. SG Andrzej Miklaszewski p.o. (wiosna 1998–jesień 1998)
 • por. SG Mirosław Makarewicz (jesień 1998–01.01.2003) – do rozformowania.

Wykaz poniżej dowódców strażnicy podano za Józef Ostrowski: Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza 1945–1989. Ludzie – wydarzenia.

 • kpt. Jan Włodarkiewicz
 • kpt. Jan Pałka
 • kpt. Jerzy Wrzeszcz
 • kpt. Mieczysław Chalecki.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej.
 2. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 3. Rozkaz nr 077 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.04.1991 roku.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. ASGran., sygn. 217/143 ↓.
 2. Dominiczak 1985 ↓, s. 46.
 3. Historia ŁBWOP ↓, s. 53–54.
 4. Ostrowski 2005 ↓, s. 18.
 5. Historia LBWOP ↓, s. 32.
 6. Wykazy dyslokacyjne WOP ↓.
 7. a b Jackiewicz 1998 ↓, s. 53.
 8. muzeumsg–Lubuska Brygada WOP ↓.
 9. Łach 2013 ↓, s. 294.
 10. Żurawlow 2011 ↓, s. 37.
 11. Mieczysław Kręglicki (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej IPN [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019. [dostęp 2020-01-19].
 12. Czesław Kobis (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej IPN [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019. [dostęp 2021-01-18].
 13. Mieczysław Kiszowara (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej IPN [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019. [dostęp 2020-01-24].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]