Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej – organ Krajowej Administracji Skarbowej, podlegający Ministrowi Finansów. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Jest on organem podatkowym i organem administracji niezespolonej. Szefowi podlegają: Krajowa Informacja Skarbowa i izby administracji skarbowej.

Powoływanie i odwoływanie[edytuj | edytuj kod]

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Finansów, spośród sekretarzy stanu w Ministerstwie Finansów.

Kadencja Szefa KAS nie jest ograniczona[1].

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy:

 • nadzór nad działalnością organów Krajowej Administracji Skarbowej (oprócz Ministra Finansów);
 • nadzór działalności KAS;
 • ustalanie polityki kadrowej i szkoleniowej KAS;
 • rozdzielanie środków z budżetu państwa przeznaczonych na cele KAS;
 • wykrywanie i ściganie przestępstw skarbowych i celnych;
 • rozpatrywanie oświadczeń majątkowych pracowników KAS;
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • koordynacja kontroli celno-skarbowych;
 • analizowanie działań KAS;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o powołanie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o powołanie dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o przedłużenie kadencji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o przedłużenie kadencji dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • powoływanie zastępców dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • powoływanie dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i jego zastępców;
 • powoływanie zastępców dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • powoływanie naczelników urzędów celno-skarbowych;
 • powoływanie naczelników urzędów skarbowych;
 • odwoływanie zastępców dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • odwoływanie dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i jego zastępców;
 • odwoływanie zastępców dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • odwoływanie naczelników urzędów celno-skarbowych;
 • odwoływanie naczelników urzędów skarbowych.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej[edytuj | edytuj kod]

 • Magdalena Rzeczkowska – szef Krajowej Administracji Skarbowej i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów od 2 marca 2020
 • Piotr Dziedzic – zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej od 1 lipca 2019
 • Tomasz Słaboszowski – zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów od 5 lipca 2019

Byli szefowie Krajowej Administracji Skarbowej:

Byli zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

 • nadinsp. Piotr Walczak (od 1 marca 2017 do 12 czerwca 2019)
 • Paweł Cybulski (od 1 kwietnia 2017 do 28 czerwca 2019)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505)