Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
Ilustracja
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 2002
Tradycje
Rodowód Oddział Służby Ruchu Lotniczego
Dowódcy
Pierwszy płk pil. Telesfor Markiewicz
Obecny płk dypl. pil. Cezary Wasser
Organizacja
Dyslokacja Warszawa Okęcie
Rodzaj sił zbrojnych Siły Powietrzne
Podległość Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – jednostka bezpośrednio podległa Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, centralny organ sprawujący specjalistyczny nadzór nad działalnością służby ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP.

W swojej działalności sprawuje nadzór nad stosowaniem jednolitych procedur i standardów wyposażenia technicznego oraz wyszkolenia personelu zgodnie z normami ustalonymi przez NATO i ICAO w jednolitym systemie zarządzania ruchem lotniczym, który został przyjęty przez Rzeczpospolitą Polską

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP ściśle współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i współdziała z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym – Polską Agencją Żeglugi Powietrznej – i innymi organizacjami lotniczymi. Głównym celem współdziałania jest zapewnienie w czasie pokoju bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej wszystkim jej użytkownikom i umożliwienie płynnego przejęcia zarządzania ruchem lotniczym przez Siły Zbrojne RP na wypadek wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego[1].

Historia utworzenia[edytuj | edytuj kod]

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP sformowane zostało na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2001 roku, Nr Pf40/Org./P-5; Działalność służbową rozpoczęło 1 stycznia 2002 roku. Jego zalążkiem był Oddział Służby Ruchu Lotniczego Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Wyodrębnienie komórki ruchu lotniczego z Dowództwa i utworzenie samodzielnej jednostki stało się za sprawą Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym.

Zadania Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP[edytuj | edytuj kod]

Do podstawowych zadań szefostwa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP należy [1]:

 • współpraca z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie wprowadzania zasad elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej oraz ścisłe współdziałanie w zarządzaniu polską przestrzenią powietrzną;
 • planowanie ćwiczeń i treningów z udziałem lotnictwa Sił Zbrojnych RP oraz lotnictwa wojskowego innych państw;
 • udział w pracach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, dotyczących ustalenia przyczyny zdarzenia lotniczego;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach nie przestrzegania przepisów ruchu lotniczego lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lotów przez wojskowy personel latający lub wojskowy personel służb ruchu lotniczego[2];
 • prowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć profilaktycznych w celu jego poprawy[3];
 • współpraca z organami bezpieczeństwa lotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego[2];
 • wydawanie zgód dotyczących wykonywania operacji lotniczych (start i lądowanie) na lotniskach wojskowych przez cywilne statki powietrzne krajowe i zagraniczne.;
 • opracowywanie projektów rozkazów i zarządzeń w sprawie planowania, organizacji i kontroli ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP[3];
 • wydawanie wytycznych w sprawie planowania, organizacji i kontroli ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP;
 • opracowywanie harmonogramów i założeń programowych szkolenia specjalistycznego dla personelu służby ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP[3];
 • współpraca z Lotniczą Komisją Egzaminacyjną (LKE) w zakresie licencjonowania i certyfikowania personelu służby ruchu lotniczego[3];
 • opiniowanie i opracowywanie projektów umów oraz porozumień międzynarodowych i krajowych w sprawie zarządzania ruchem lotniczym;
 • przygotowywanie założeń i wymagań operacyjno-technicznych w zakresie modernizacji i doskonalenia systemu automatyzacji zarządzania ruchem lotniczym;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP i instytucjami cywilnymi w zakresie prac naukowo-badawczych i doświadczalnych, dotyczących organizacji i wyposażenia technicznego służb ruchu lotniczego;
 • praktyczne sprawdzenie (testowanie) założeń w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania ruchem lotniczym w Siłach Zbrojnych RP przed wprowadzeniem ich do eksploatacji;
 • nadzór nad wyposażeniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych wspierających funkcjonowanie służb ruchu lotniczego;
 • prowadzenie „Rejestru Wojskowych Lotniczych Urządzeń Naziemnych”;
 • prowadzenie „Rejestru Lotnisk i Lądowisk Wojskowych”[4];
 • przydzielanie kodów MOD-S dla statków powietrznych Sił Zbrojnych RP;
 • zbieranie, przetwarzanie, aktualizowanie i dostarczanie danych o lotniskach wojskowych do państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym w celu ich publikacji w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska MIL AIP Polska;
 • opracowywanie i aktualizacja procedur przyrządowego podejścia do lądowania i procedur odlotowych dla lotnisk wojskowych;
 • opiniowanie wniosków dotyczących budowy obiektów mogących stanowić przeszkody lotnicze pod względem ich lokalizacji i wpływu na lotniska wojskowe;
 • prowadzenie rejestru personelu ATS[3];
 • wydawanie uprawnień lotniczych personelowi ATC[2][3];
 • nadzór nad funkcjonowaniem służb ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP;
 • współpraca i współdziałanie z polskimi organizacjami lotniczymi, organizacjami międzynarodowymi (NATO, ICAO, ECAC, EUROCONTROL ) oraz służbami ruchu lotniczego innych państw;

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

 • Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP – płk dypl. pil. Cezary Wasser
  • Oddział Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
  • Oddział Służby Ruchu Lotniczego
  • Oddział Informacji i Procedur Lotniczych
  • Oddział Koordynacji Wykorzystania Przestrzeni Powietrznej
  • Oddział Eksploatacji i Normalizacji

Szefowie[edytuj | edytuj kod]

 • płk pil. Telesfor Markiewicz, 2002–2003
 • płk pil. Waldemar Jaruszewski 2003–2007
 • płk pil. Tomasz Drewniak, 2007–2008
 • płk pil. Cezary Wasser, od 2008

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]