Wersja ortograficzna: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego – była szkoła wojskowa we Wrocławiu, kształcąca podoficerów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Historia Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych[edytuj | edytuj kod]

W latach 2004–2010 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu kształcąca podoficerów,na terenie byłej WSOIW (w kompleksie byłych pruskich koszar sprzed roku 1945, gdzie stacjonował 6 Śląski Pułk Artylerii Polowej im. gen. Eduarda von Peuckera sformowany w dniu 24 listopada 1872 roku we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108)[1].

Komenda Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych mieściła się w budynku Komendy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego.

Formowanie SPWL we Wrocławiu[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu formowana została od dnia 1 lipca 2004 roku[2] w wyniku reorganizacji średniego szkolnictwa wojskowego, na podstawie rozporządzenia ówczesnego Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich i podporządkowana została bezpośrednio dowódcy Wojsk Lądowych.

Szkoła Podoficerska funkcjonowała na prawach jednostki wojskowej, w oparciu o statut szkoły nadany przez dowódcę Wojsk Lądowych[3]. Oddziałem gospodarczym była Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, następnie 6RBM we Wrocławiu a ostatecznie nowo powstały 2 WOG. Powołana do funkcjonowania Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych nie posiadała własnej infrastruktury szkoleniowej, korzystała z obiektów i sprzętów szkoleniowych udostępnionych przez CSWIICH

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych RP prowadziła szkolenia na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych. Przygotowywała elewów i żołnierzy zawodowych oraz rezerwy (słuchaczy) do objęcia nowych stanowisk w korpusie podoficerów zawodowych Sił Zbrojnych RP. Szkoła podoficerska prowadziła szkolenia specjalistyczne dla podoficerów młodszych i starszych oraz słuchaczy w służbie czynnej i rezerwie osobowej powoływanej na przeszkolenie wojskowe.

Kursy szkoleniowe mieściły się w wydzielonych blokach koszarowych na terenie CSWIICH. Zespół szkoleniowy SPWL we Wrocławiu, szkolił w specjalności Inżynieryjno-Saperskich (Inż.-Sap.) i Ochrona Przeciw Broni Masowego Rażenia (OPBMR) oraz specjalności ogólnowojskowej (zmechanizowana, desantowa i kawalerii powietrznej). Dowódcy grup szkoleniowych i starsi instruktorzy oraz instruktorzy wojskowi w odpowiednich specjalnościach wojskowych (SW, szkolili elewów i słuchaczy w systemie kursowym wg programów szkolenia opracowanych przez szefa szkolenia Wojsk Lądowych i zatwierdzonych przez Dowódcę Wojsk Lądowych Wojska Polskiego.

Struktura (2004–2010)[edytuj | edytuj kod]

 • komenda
 • sekcja personalno-wychowawcza
 • sekcja ochrony informacji niejawnych
 • sekcja szkoleniowa
 • zespół szkoleniowy
 • kurs kandydatów na żołnierzy zawodowych (Inż.-Sap.)
 • kurs kandydatów na żołnierzy zawodowych (OPChem.-OPBMR)
 • kurs kandydatów na żołnierzy zawodowych (Ogólnowojskowy)
 • kurs doskonalenia zawodowego (KDZ)
 • kurs szkolenia rezerw (KSR)

Komendanci SPWL we Wrocławiu[edytuj | edytuj kod]

 1. st. chor. sztab. mgr Tomasz Nowakowski (1 lipca 2004 – 12 grudnia 2008)
 2. st. chor. sztab. Andrzej Składowski (12 grudnia 2008 – 31 grudnia 2010)

Profil szkolenia[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska szkoliła młodszych i starszych podoficerów o specjalnościach wojskowych:

Kadra szkoleniowa[edytuj | edytuj kod]

Zespół szkoleniowy składał się z dowódców grup szkoleniowych, starszych instruktorów i instruktorów w odpowiednich specjalnościach wojskowych (SW).

 1. Grupa – ogólno-saperska – st. chor. Marek Jarosz – d-ca grupy, st. sierż. Marcin Cybulski – starszy instruktor;
 2. Grupa – przeprawowa – chor. Artur Popławski – d-ca grupy, st. sierż. Mariusz Mateńko – starszy instruktor;
 3. Grupa-ochrona przeciwpożarowa st. chor. Damian Chlebowski – d-ca grupy, st. sierż. Adam Banasik – starszy instruktor;,
 4. Grupa – likwidacja skażeń – mł. chor. Patrycjusz Kołodziej – d-ca grupy, mł. chor. Robert Morawski – starszy instruktor;
 5. Grupa – ogólnowojskowa – grupa wojsk zmechanizowanych i grupa wojsk areomobilnych) – chor. Konrad Janicki – d-ca grupy, st. sierż. mgr Jarosław Kantorowski – starszy instruktor.

Tradycje, patron i ceremoniał[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu przejęła tradycje wojsk lądowych i kultywowała tradycje wojsk inżynieryjnych – Dzień Sapera obchodzony 16 kwietnia, wojsk chemicznych Dzień Chemika obchodzony 06 czerwca oraz wojsk aeromobilnychDzień Komandosa obchodzony 25 maja.

Patrona Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego, nadano decyzją nr 88/MON z 23 lutego 2007. Sylwetka Kuczyńskiego została wyłoniona w drodze konkursu ogłoszonego przez Komendanta Szkoły Podoficerskiej. Laureatem konkursu był st. sierż. mgr Jarosław Kantorowski z zespołu szkoleniowego SPWL we Wrocławiu.

W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych, jako jedynej, funkcjonowały trzy rodzaje proporczyków wojsk inżynieryjno-saperskich, przeciwchemicznych, korpusu ogólnowojskowego (aeromobilnego), noszonych zgodnie z przepisami ubiorczymi na nakryciu głowy – beret w zależności od korpusu szkolonych elewów i słuchaczy.

Proporczyki wprowadzono decyzją nr 261/MON z 30 czerwca 2006, korpusu inżynierii wojskowej, korpusu obrony przed bronią masowego rażenia, korpusu ogólnowojskowego (aeromobilnego), tą samą decyzją wprowadzono emblemat szkoły jako oznakę rozpoznawczą. Autorem i wykonawcą odznaki był pomysłodawca, st. sierż. mgr Jarosław Kantorowski z zespołu szkoleniowego SPWL we Wrocławiu.

Rozformowanie[edytuj | edytuj kod]

W związku z reorganizacją szkolnictwa wojskowego 31 grudnia 2010[4] Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych (SPWL) we Wrocławiu została rozformowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha z dnia 6 sierpnia 2010 roku.

Sztandar szkoły podoficerskiej[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu nie posiadała sztandaru Szkoły Podoficerskiej, żołnierze składali przysięgę wojskową na sztandar – Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Podporządkowanie[edytuj | edytuj kod]

Dowództwo Wojsk Lądowych (1 lipca 2004 – 31 grudnia 2010)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Karl Wippermann: Peucker, Eduard von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 25, Duncker & Humblot, Leipzig 1887, S. 556–559.
 2. Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1131) i rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz.U. z 2004 r. nr 51, poz. 505) (uchylone).
 3. Rozkaz Nr Z-210 dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 4. § 11 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 875).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]