Tablice rejestracyjne na Ukrainie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Samochodowa tablica jednorzędowa serii z 2015r.

Ukraińskie tablice rejestracyjne obecnej serii, są wydawane od 1 stycznia 2015 r. Od 2015 r. po lewej stronie tablicy znajduje się lekko zmodyfikowany euroband (zamiast gwiazdek Unii Europejskiej znajduje się na nim flaga państwowa).

Współczesne tablice rejestracyjne z 2015 roku[edytuj | edytuj kod]

Motocyklowa tablica trójrzędowa z 2015 roku

Tablice samochodowe charakteryzują się układem 2 litery, 4 cyfry i 2 litery. Pierwsze dwie litery określają obwód rejestracji pojazdu a cyfry i ostatnie dwie litery są znakami seryjnymi. Do rejestracji pojazdów używa się tylko liter wspólnych dla alfabetu ukraińskiego i łacińskiego - A, B, C, E, H, I, K, M, O, P, T, X (z wyjątkiem następujących kombinacji: BP, CC). Tablice takie mają czarne znaki na białym tle z wyjątkiem pojazdów zbiorowego transportu (autobusy, busy), które zawierają czarne znaki na żółtym tle.

Tablice rozpoczynające się od liter II oznaczają pojazdy państwowe, którym nie przypisano miejsca rejestracji.

Tablice tranzytowe - mają białe znaki na czerwonym tle i ich numer składa się z 4 cyfr i 2 liter poprzedzonych nalepką określającą datę ważności. Tablice tranzytowe nie posiadają kodu obwodu.

Tablice państwowe - składają się z numerów z przedziału od 01 do 999 i wydawane są na pojazdy najwyższych urzędników w państwie. Po lewej stronie takiej tablicy widnieje herb a po prawej flaga Ukrainy. (czarne znaki na białym tle)

Tablice dyplomatyczne - składają się z litery "D" i dwóch grup po 3 cyfry (łącznie 7 znaków), przy czym pierwsze trzy cyfry oznaczają państwo lub organizację międzynarodową (np. kod Polski to 014). Czarne znaki na białym tle.

Tablice motocyklowe i motorowerowe - zakres numerów taki sam jak dla samochodów z tym, że są to tablice trzyrzędowe (1 rząd - 2 litery z kodem obwodu; 2 rząd - 4 cyfry; 3 rząd - 2 litery) - czarne znaki na białym tle. Istnieje też tranzytowy wariant powyższych tablic z czerwonym tłem, gdzie zamiast dwóch liter określających obwód umieszczono nalepkę z datą ważności tablicy.

Tablice indywidualne - dowolny napis (również znakami występującymi tylko w cyrylicy) do 8 symboli - czarne znaki na białym tle.

Tablice dla traktorów - składają się z 5 znaków i 2 liter oznaczających obwód w poprzednich seriach tablic (p. poniżej), czarne znaki na białym tle.

Na tablicach samochodowych i motocyklowych również w ich wersji indywidualnej i tranzytowej, po lewej stronie znajduje się flaga ukraińska gdzie na górnym niebieskim tle umieszczono herb tego państwa a na dolnym (żółtym) litery oznaczające ukraińskie pojazdy w komunikacji międzynarodowej - UA.

W 2015 wprowadzono niebieski pasek (Euroband bez gwiazdek) po lewej stronie z flagą Ukrainy oraz białe litery UA[1].

Wyróżniki obwodów[edytuj | edytuj kod]

Ukraine license plate codes.png

Tablice wydawane w latach ubiegłych[edytuj | edytuj kod]

Tablica rejestracyjna serii z 2004r. z Kijowa - "AA"

Po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę (1991) początkowo wydawano tablice według systemu odziedziczonego po Związku Radzieckim (z początku lat 80. ubiegłego wieku). Tablice tej serii posiadały jednak nowe wyróżniki obwodów, składające się z wymienionych powyżej liter wspólnych dla alfabetu łacińskiego i cyrylicy ukraińskiej oraz litery „Я”. Wyróżniki te uzyskano używając zestawów liter nieużywanych w ZSRR lub (w większości przypadków) poprzez użycie litery „I” w wyróżniku obwodu - nieistniejącej w alfabecie rosyjskim i nieużywanej w czasach radzieckich. Tablice rejestracyjne składały się z litery, czterech cyfr i dwóch liter oznaczających obwód - dla pojazdów prywatnych; a dla pojazdów państwowych i służących do przewozów komercyjnych z czterech cyfr i trzech liter (pierwsze 2 oznaczały obwód). Omawiane tablice posiadały czarne znaki na białym tle.

W latach 1993—1994 używano nieco zmodyfikowanego wzoru tablicy poprzez dodanie, po lewej stronie, flagi Ukrainy i wyróżnika określającego to państwo – UA.

Tablica rejestracyjna serii z 1995r. z obwodu iwanofrankowskiego.

Od roku 1995 wprowadzono „nowy” system rejestracji pojazdów. Numer składał się z 5 cyfr i 2 liter oznaczających obwód rejestracji (obwody posiadały od jednego do sześciu wyróżników). W użyciu znajdowało się tylko 12 liter wspólnych dla alfabetów ukraińskiego i łacińskiego. Na każdej tablicy, po jej lewej stronie pod flagą państwa widniał dwucyfrowy numer obwodu (niezależnie od dwuliterowego „właściwego” wyróżnika) zajmując miejsce używanego wcześniej wyróżnika państwa. Tablice z tej serii były wydawane do końca marca 2004 r. Od kwietnia 2004r. stosowano obecny do dziś system rejestracji, jednak na tablicach samochodowych i motocyklowych również w ich wersji indywidualnej i tranzytowej, po lewej stronie znajdowała się flaga ukraińska gdzie na górnym niebieskim tle umieszczono herb tego państwa a na dolnym (żółtym) litery oznaczające ukraińskie pojazdy w komunikacji międzynarodowej - UA.

Wyróżniki ukraińskich tablic rejestracyjnych poprzednich serii
obwód wyróżniki z okresu
USRR (1991) - 1995 1995 - 2004
nr obwodu wyróżniki obwodu
Republika Autonomiczna Krymu КР КР, МЯ, МХ 01 КО, КР, КТ
Obwód winnicki ВИ ВІ, ВХ 02 ВТ, ВХ, ВІ
Obwód wołyński ВН ВН, ВЯ 03 ВК, ВМ, ВО
Obwód dniepropetrowski ДН, ДП ЯА, ЯС,ЯВ,АЕ 04 АА, АВ, АЕ, АК, АН
Obwód doniecki ДО, ДЦ, СЛ ЯН, ЯМ, ЯІ, ЯО 05 ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС
Obwód żytomierski ЖЖ, ЖИ ІО, ІР 06 ВА, ВВ, ВЕ
Obwód zakarpacki ЗА ІК, ІМ 07 РЕ, РР, РТ
Obwód zaporoski ЗП ЯТ, ЯЯ, ЯХ, ІТ 08 НА, НЕ, НО, НР, НС
Obwód iwanofrankiwski ИФ, СЯ ІВ, ІА 09 ІВ, ІС
Obwód kijowski КХ КХ, МІ 10 КК, КМ, КХ
Kijów КИ, ХТ КІ, ХЕ, ХТ 11 КА, КВ, КЕ, КН, КІ
Obwód kirowohradzki КД ЕІ, ЕМ, ЕЯ 12 ОМ, ОН, ОС
Obwód ługański ЛУ, ВГ АІ, АЯ 13 АМ, АО, АР, АТ, АХ
Obwód lwowski ЛВ ІН, ІІ 14 ТА, ТВ, ТН, ТС
Obwód mikołajowski НИ НІ, НВ, НЯ 15 НК, НТ, НІ
Obwód odeski ОД ОІ, ОЯ 16 ОА, ОВ, ОЕ, ОК
Obwód połtawski ПО ІХ, ІЯ 17 СК, СН, СС
Obwód rówieński РВ РВ, РН 18 РА, РВ, РО
Obwód sumski СУ СІ, СЯ, СР 19 СА, СВ, СЕ
Obwód tarnopolski ТЕ ТЕ, ТІ 20 ТЕ, ТК, ТІ
Obwód charkowski ХА, ХК ХА, ХІ, ХК 21 ХА, ХВ, ХК
Obwód chersoński ХО ХО, ХЯ 22 ХН, ХО
Obwód chmielnicki ХМ ХМ, ТЯ 23 ХМ, ХІ
Obwód czerkaski ЧК РК, РС, РІ 24 МА, МВ, МЕ
Obwód czernihowski ЧН, ЧТ РМ, РХ 25 МК, ММ, МН
Obwód czerniowiecki ЧВ ІС, ІЕ 26 МО, МР, МС
Sewastopol --- --- 27 КС

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]