Tadeusz Stryjakiewicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tadeusz Stryjakiewicz (ur. 1954) – polski geograf.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W 1973 ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.

W latach 1973-1977 odbywał studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi). Podczas studiów brał udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. Tytuł magistra w zakresie geografii ekonomicznej otrzymał z wyróżnieniem w 1977 (praca magisterska pt. „Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie przemysłów cukrowniczego, ziemniaczanego, spirytusowego i drożdżowego” napisana została pod kierunkiem prof. dra hab. Zbyszka Chojnickiego).

W latach 1977-1986 był asystentem i starszym asystentem w Instytucie Geografii UAM w Poznaniu. W latach 1976-78 odbył Studium Kultury i Turystyki na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych macierzystej uczelni w 1986 na podstawie rozprawy pt. „Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Zbyszka Chojnickiego. Rozprawa ta otrzymała nagrody Rektora UAM i Komisji Przemian Przemysłu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

W latach 1986-2000 był adiunktem w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM[1]. W latach 1993-1994 pracował, jako specjalista w Biurze Planowania Regionalnego CUP w Poznaniu, w okresie 1999-2002 prowadził wykłady w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a w latach 2001-2007 w Katedrze Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W 2000 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy pt. „Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji", za którą otrzymał nagrodę MEN. W latach 2001-2009 był profesorem nadzwyczajnym UAM, a od 2009 jest profesorem zwyczajnym. W latach 1999-2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM ds. dydaktycznych, w latach 2002-2005 prodziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, a w latach 2005-2008 dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (funkcję tę pełni ponownie od 2012).

Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Volkswagena. Odbył staże zagraniczne na Uniwersytecie Kairskim, Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich University College w Londynie. Był również wykładowcą, wizytującym na Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie oraz prowadził wykłady gościnne na kilku uniwersytetach zagranicznych.

Jego najważniejsze zainteresowania naukowe to: organizacja przestrzenna działalności gospodarczej (zwłaszcza przemysłu i usług finansowych) i jej zmiany, proces globalizacji i jego wpływ na rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność gospodarki, jej uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie, polityka regionalna a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, współpraca regionalna w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym; a w ostatnim czasie, w związku z realizowanymi projektami badawczymi, również rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych Europy, „kurczące się” miasta oraz strategie rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym[2][3][4][5].

Brał udział w licznych projektach badawczych, m.in.:

 • Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (projekt realizowany na zlecenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Akademią Ekonomiczną oraz Uczelnianym Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM; lata 2004-2006);
 • The influence of foreign investors on regional and local development (projekt finansowany przez GlaxoSmithKline, lata 2005-2008, kierownik zespołu);
 • Profile miejskie – Poznań (projekt badawczy Urzędu Miasta w Poznaniu nr RON.V-3420, 2009 rok, kierownik zespołu);
 • Small-Scale European Integration through Cross-Border-Cooperation (SEICOP) (projekt w ramach programu Erasmus LLP; 2009-2011; kierownik zespołu polskiego);
 • Accommodating Creative Knowledge (ACRE): Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union (wykorzystanie kreatywnej wiedzy: Konkurencyjność europejskich regionów metropolitalnych w rozszerzonej Unii – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej; kontrakt nr 028270, lata 2006–2010, kierownik zespołu polskiego);
 • Cities Regrowing Smaller (CIRES) – Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe (międzynarodowa Akcja COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, grant nr TU0803, lata 2009–2013, kierownik zespołu polskiego);
 • Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w „kurczących się” miastach Europy (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 737/N-COST/2010/0, lata 2010-2014, kierownik zespołu).

Jest autorem lub współautorem ponad 220 publikacji naukowych (z czego ponad 70 w wydawnictwach obcojęzycznych, m.in.: Wiley-Blackwell, Ashgate, Routledge, de Gruyter), w tym: 8 książek i 131 artykułów, jest również redaktorem naukowym lub współredaktorem 11 prac zbiorowych oraz autorem 10 map w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie pełni następujące funkcje:

 • Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;
 • Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN;
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie;
 • Członek Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN;
 • Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM;
 • Przewodniczący Rady Naukowej Centrum „Instytut Wielkopolski”;
 • Redaktor Quaestiones Geographicae, Seria Human Geography and Spatial Management;
 • Członek Prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej[6][7][8].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
 2. Spis i biografie nowych Członków Honorowych Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM. Geoforum, Poznań, 2013, ​ISBN 978-83-63400-57-6
 3. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. Ralph Hübner (red.) Verlag für Personenenzyklopädien AG. Wyd. 3, 2004, s. 4041. ​[[Specjalna:Książki/3729000438|ISBN 3-7290-0043-8]]​.
 4. Kronika Nauki Polskiej 2003-2006. Wyd. Helion, Gliwice, 2007, s. 144-145. ​[[Specjalna:Książki/9788392632603|ISBN 978-83-926326-0-3]]​.
 5. Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wyd. Helion, Gliwice, 2011, s. 130-131. ​[[Specjalna:Książki/9788393092246|ISBN 978-83-930922-4-6]]​.
 6. Złota Księga Nauk Społecznych 2014. Wyd. Helion, Gliwice. s.280-281. ​[[Specjalna:Książki/9788393725526|ISBN 978-83-937255-2-6]]​.
 7. Strona domowa Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM: http://igsegp.amu.edu.pl/.
 8. pr.zbior., Spis i biografie nowych Członków Honorowych Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM, w: Geoforum, Poznań, 2013, ​ISBN 978-83-63400-57-6