Terasa Bydgoska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Terasa Bydgoska
Ilustracja
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie
Makroregion Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka
Mezoregion Kotlina Toruńska
Mikroregion(y) Terasa Bydgoska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. kujawsko-pomorskie
Bór suchy na południowych obrzeżach Lasu Gdańskiego

Terasa Bydgoska (315.352) – mikroregion fizycznogeograficzny, stanowiący część mezoregionu Kotliny Toruńskiej[1].

Położenie[edytuj | edytuj kod]

Mikroregion zajmuje północną część miasta Bydgoszczy, położoną na południe od skarpy północnej. Znajduje się w obrębie następujących jednostek urbanistycznych: Czyżkówko, Flisy, Jachcice, Rynkowo, Myślęcinek, Las Gdański, Brdyujście.

Z powodu rozdzielenia doliną Brdy, wydziela się części:

Z uwagi na stan zainwestowania miejskiego, teren położony na południe od Terasy Bydgoskiej, mimo że o podobnym charakterze - jest wyodrębniony jako oddzielny mikroregion Miasto Bydgoszcz.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Terasa Bydgoska stanowi piaszczystą równinę, będącą najniższym poziomem pradolinnego odpływu wód w czasie ostatniej fazy zlodowacenia bałtyckiego. Ma ona charakter erozyjno-akumulacyjny. Górną warstwę stanowią piaski o miąższości do kilkunastu metrów z przewarstwieniami żwirów. Pod nimi występują osady piaszczyste starszych interglacjałów, a na głębokości 50–60 m – ilaste osady trzeciorzędowe[1]. Miejscami stosunkowo płytko występują iły plioceńskie (Czyżkówko, Brdyujście).

W mikroregionie charakterystyczne są przekształcenia eoliczne, w wyniku których powstały niewielkie wydmy piaszczyste (wys. 2–3 m) w strefie przyległej do obszaru zainwestowania miejskiego – w Myślęcinku, Lesie Gdańskim oraz Fordonie. Dużą powierzchnię zajmują bory sosnowe o charakterze boru świeżego. Strefy przyzboczowe zajmują siedliska boru mieszanego świeżego (Myślecinek), a w strefie płytkiego zalegania iłów (Brdyujście) – grądy. Na piaszczystych wydmach z ekspozycją południową występują bory suche (Bydgoszcz Wschód)[1]. Lasy mają duże znaczenie ochronne ze względu na obecność na tym terenie ujęć głębinowych wody pitnej dla Bydgoszczy, sprzyjają oczyszczeniu powietrza atmosferycznego oraz tworzą korzystny dla człowieka mikroklimat.

Ochrona przyrody[edytuj | edytuj kod]

Obszar mikroregionu zajęty jest częściowo przez obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy i Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego (fragment Jachcic)[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996
  2. Marcysiak Katarzyna: Ochrona przyrody - Bydgoszcz i okolice. [w.] Banaszak Józef red.: Przyroda Bydgoszczy. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004. ​ISBN 83-7096-531-8

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996
Równina Terasy Bydgoskiej porośnięta Lasem Gdańskim – widok ze Zbocza Fordońskiego
Równina Terasy Bydgoskiej porośnięta Lasem Gdańskim – widok ze Zbocza Fordońskiego