Terasa Słończa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Terasa Słończa
Ilustracja
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie
Makroregion Dolina Dolnej Wisły
Mezoregion Dolina Fordońska
Mikroregion(y) Terasa Słończa
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. kujawsko-pomorskie

Terasa Słończamikroregion fizycznogeograficzny (314.832) w północnej Polsce, w gminie Dąbrowa Chełmińska, stanowiący południowo-wschodnią część Doliny Fordońskiej[1].

Położenie[edytuj | edytuj kod]

Mikroregion występuje w obrębie przełomowego odcinka Doliny Fordońskiej. Obejmuje zalesione terasy rzeczne doliny Wisły, na wschodnim jej zboczu, między Rafą, a Czarżem, gdzie dolina stopniowo się poszerza. Następnym regionem jest poszerzenie Basenu Unisławskiego.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Obszar ten został ukształtowany przez erozyjną działalność wód glacjalnych i rzecznych. Wydziela się tu trzy erozyjne i erozyjno-akumulacyjne poziomy terasowe (II, IV i V). Warstwy powierzchniowe budują piaski różnych frakcji (przeciętnie 2 - 5 m) podścielone gliną morenową, zaś na głębokości kilkunastu metrów występują osady trzeciorzędowe (iły, pyły, piaski). Na terasie IV występuje rynna subglacjalna z jeziorem Skrzynka. Jest ona wypełniona namułami oraz torfem, a ponadto istnieją w jej obrębie pagórki kemowe zbudowane z piasków i mułków[1].

W części północnej terasa uległa zwydmieniu i w konsekwencji występuje tu kilka wałów wydmowych o wysokości względnej 4 - 6 m, rozdzielonych obniżeniami deflacyjnymi. Terasa Słończa jest prawie w całości zalesiona. W rynnie jez. Skrzynka występuje olsza czarna, na pozostałym obszarze dominuje sosna zwyczajna. Siedliskowo przeważa bór świeży. W części północno-wschodniej występują uboższe stanowiska boru suchego, natomiast w części po południowo-wschodniej przeważają siedliska grądowe. Na południe od jez. Skrzynka dużą powierzchnię zajmują siedliska boru mieszanego[1].

Mikroregion w całości leży na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996