Użytek gruntowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Użytek gruntowy – wykazywany w ewidencji gruntów i budynków podział gruntów na rodzaje ze względu na faktyczny sposób użytkowania lub zagospodarowania.

Ciągły obszar gruntu w granicach obrębu ewidencyjnego, wyodrębniony ze względu na faktyczny sposób użytkowania lub zagospodarowania stanowi kontur użytku gruntowego.

Kryteria zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U. z 2019 r. poz. 393)

Klasyfikacja użytków gruntowych[edytuj | edytuj kod]

Grupa (kategoria gruntu) Rodzaj użytku gruntowego Oznaczenie rodzaju według EGiB (OFU)
Grunty rolne użytki rolne
grunty orne R
sady S
łąki trwałe Ł
pastwiska trwałe Ps
grunty rolne zabudowane Br
grunty pod stawami Wsr
grunty pod rowami W
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr
nieużytki N
Grunty leśne
lasy Ls
grunty zadrzewione i zakrzewione Lz
Grunty zabudowane i zurbanizowane
tereny mieszkaniowe B
tereny przemysłowe Ba
inne tereny zabudowane Bi
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz
użytki kopalne K
tereny komunikacyjne
drogi dr
tereny kolejowe Tk
inne tereny komunikacyjne Ti
grunty przeznaczone pod budowę
dróg publicznych lub linii kolejowych
Tp
Użytki ekologiczne E-Ws
E-Wp
E-Ls
E-Lz
E-N
E-Ps
E-R
E-Ł
E-Lzr
E-W[a]
Grunty pod wodami
grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi Wm
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi Ws
Tereny różne Tr

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Użytki ekologiczne są oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U. z 2019 r. poz. 393)