Uniwersytet Śląski w Katowicach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Uniwersytet Śląski)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy uniwersytetu w Katowicach. Zobacz też: Uniwersytet Śląski (ujednoznacznienie).
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Universitas Silesiensis
University of Silesia in Katowice
Ilustracja
Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Data założenia 8 czerwca 1968
Typ Publiczna
Państwo  Polska
Adres ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Liczba studentów 24 983[1]
Rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Członkostwo Socrates-Erasmus, Socrates-Lingua, Leonardo da Vinci 2, CEEPUS, CIRCEOS, IAU, CRE, AUDEM, IAUP, CBUR i in.
Położenie na mapie Katowic
Mapa lokalizacyjna Katowic
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ziemia50°15′38″N 19°01′41″E/50,260556 19,028056
Strona internetowa
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (ul. Bankowa 9)

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Inicjatywa[edytuj | edytuj kod]

Starania o utworzenie uniwersytetu na polskiej części Górnego Śląska okresu międzywojnia XX w. stanowią proces złożony, którego początek należy datować na 1921 rok. Pierwsza inicjatywa powołania w województwie śląskim w 1921 uczelni należała do ks. bpa Stanisława Adamskiego oraz Wojciecha Sosińskiego, posłów na Sejm Ustawodawczy. Z wnioskiem ustawodawczym nr 2455 z dnia 3 lutego 1921 r. na forum parlamentarnym wystąpili posłowie m.in.: ks. dr Władysław Chrzanowski, ks. Dachowski, ks. Kaczyński, ks. Hałko, W. Sosiński i inni z Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy. Zgłoszenie wniosku o przygotowanie założenia w województwie śląskim uniwersytetu i politechniki nie miało jednak szans na realizację, przede wszystkim z powodu niedoboru personelu naukowo-dydaktycznego.

Myśl o utworzeniu w województwie śląskim tego typu placówki pojawiła się ponownie pod koniec lat 20 XX w. Potrzeba stworzenia w Katowicach instytucji, która m.in. podnosiłaby kwalifikacje nauczycieli szkół powszechnych i średnich zaowocowała powołaniem w 1928 roku Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. Z czasem planowano przekształcenie ośrodka na uniwersytet, ambitnych założeń nie udało się jednak wtedy urzeczywistnić. Pierwotnie program studiów w Instytucie obejmował głównie przedmioty pedagogiczne, w miarę upływu czasu oferta edukacyjna poszerzała się o studia: historyczne, polonistyczne, przyrodnicze, geograficzne i matematyczno-fizyczne. Poza działalnością dydaktyczną, Instytut angażował się w prace naukowo-badawcze oraz wydawnicze. Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój katowickiego ośrodka dydaktycznego, jednak już w marcu 1945 roku rozpoczęto działania zmierzające do jego reaktywacji.

Instytut Pedagogiczny w Katowicach nie posiadał uprawnień szkoły wyższej, a potrzeba powołania do życia instytucji zaspokajającej nie tylko potrzeby edukacyjne województwa śląskiego, ale również pełniącej funkcję ogniska polskiej kultury była nadal żywa. Z tego też powodu ponownie podjęto starania o utworzenie w Katowicach uniwersytetu. W maju 1945 roku powstał Obywatelski Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Efektem pracy Komitetu był Memoriał w sprawie założenia Uniwersytetu w województwie śląsko-dąbrowskim szeroko uzasadniający postulat utworzenia Uniwersytetu Śląskiego. „Komitet ten wypracował konkretny plan organizacyjny, kadrowy, lokalowy i gospodarczy”[2]. Wbrew oczekiwaniom i nadziejom, ówczesne warunki społeczno-polityczne nie były sprzyjające dla tej inicjatywy.

W 1946 powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach. W 1947 została jednak przeniesiona do Łodzi decyzją władz państwa (w 1956 włączona w skład ). W 1950 roku powołano do życia Państwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Katowicach, która zajęła miejsce likwidowanego ostatecznie Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. W ten sposób PWSP w Katowicach – pierwotnie utworzona w 1946 roku wznowiła swą działalność na terenie Katowic, a jej rektorem został prof. Józef Pieter. Pierwsze lata funkcjonowania uczelni były trudne, jednak późniejszy okres przyniósł znaczny rozkwit uczelni; PWSP w Katowicach uzyskała pełnię praw akademickich, stworzono kilka kierunków studiów humanistycznych.

W latach 50 XX w. na nowo odżyły nadzieje związane z utworzeniem w woj. śląskim wyższej uczelni humanistycznej. W 1957 roku na łamach tygodnika „Przemiany” prof. Józef Pieter pisał: „W ramach zasadniczej rewizji naszego szkolnictwa wyższego miejsce poczesne powinna znaleźć stara i zaniedbana, lecz wciąż aktualna, sprawa uniwersytetu dla okręgu górnośląskiego; sprawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualna jest ona nieledwie od chwili przyłączenia Górnego Śląska do Polski, to jest od roku 1921. […]
Największe w Polsce, około trzymilionowe skupisko ludności Górnego Śląska powinno mieć swoją wszechstronną uczelnię akademicką w postaci uniwersytetu. Nie mając jej, ludność Śląska jest w sposób jawny pokrzywdzona. […]
Kilka wyższych szkół już jest, to prawda, lecz jako uczelnie zawodowe mają one niewielkie szanse rozwoju […]. Uniwersytet to nie jest po prostu wieloliczbowa szkoła zawodowa. Jest to i być powinien – najbardziej twórczy ośrodek nauki i kultury, ośrodek intelektualny z najlepszymi warunkami do pracy badawczej […]. Takiego właśnie ośrodka naukowego Śląsk Górny żąda dla siebie ze względów kulturalnych i politycznych […]”[3].

Tymi słowami, w artykule Kiedy Uniwersytet w Katowicach?, ówczesny rektor PWSP w Katowicach upominał się o utworzenie w stolicy województwa wyższej szkoły humanistycznej. Kwestię tę podnosił również publicysta Stowarzyszenia PAX Szczepan Balicki. W artykule zatytułowanym Dziś Śląsk czeka na uniwersytet pisał: „Sieć wyższych uczelni już na pierwszy rzut oka wykazuje rażąca niesprawiedliwość polegającą na tym, że najludniejsze województwo, tj. katowickie, pozbawione jest uniwersytetu. Sprawa ta urosła do rangi poważnego problemu […]. Stworzono Politechnikę, Akademię Medyczną, W(yższą) S(zkołę) P(edagogiczną). Lecz na uniwersytet zabrakło tchu…”[4].

W czerwcu 1962 roku podjęto efektywne próby zainstalowania Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w Katowicach, było to przełomowe wydarzenie dla inicjatywy tworzenia uniwersytetu. Początkowe plany uruchomienia w Katowicach zamiejscowych studiów humanistycznych uległy znacznej modyfikacji, ostatecznie otworzono kierunki matematyczne, fizyczne, nauki chemiczne? oraz studia prawnicze. Stanowisko prorektora do spraw Filii UJ objął prof. Kazimierz Popiołek. Ciągle żywa potrzeba utworzenia samodzielnego ośrodka uniwersyteckiego w miarę upływu czasu nabierała bardziej realnych kształtów, między innymi dzięki koncepcji połączenia dwóch uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach i Filii UJ w Katowicach. Rozmowy prowadzone z Ministerstwem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zaowocowały opracowaniem perspektyw rozwoju katowickiego ośrodka uniwersyteckiego, docelowo otwarcie uczelni przewidywano w roku 1975.

Ostatecznie decyzja Rady Państwa PRL w sprawie powołania uniwersytetu zapadła w 1968 roku[5], w Projekcie połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego możemy przeczytać: „[…] 3. Wnioskuje się, aby przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 1968/1969 do miesiąca września 1968 r. połączonym uczelniom Filii UJ i WSP nadać nazwę »UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH«”[6]. Na stanowisko rektora nowej uczelni powołany został prof. Kazimierz Popiołek, uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 1 października 1968 roku. Uczelnia rozpoczęła działalność, licząc 5724 studentów (na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych) kształcących się na czterech wydziałach:
1. Humanistycznym,
2. Matematyki, Fizyki i Chemii,
3. Prawa i Administracji,
4. Wychowania Technicznego.

Kalendarium[edytuj | edytuj kod]

źródło[7]

1968–1977[edytuj | edytuj kod]

1968
 • powstała Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, a wraz z nią pięć bibliotek zakładowych
 • rozpoczęła działalność uniwersytecka oficyna wydawnicza – Dział Wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego
 • odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego. Studenci pobierali naukę na 9 kierunkach studiów stacjonarnych (filologia polska, psychologia, prawo, wychowanie techniczne, mechanika, elektrotechnika, matematyka, fizyka, chemia) oraz na 10 kierunkach studiów dla osób pracujących (historia, filologia polska, pedagogika, wychowanie techniczne, mechanika, elektrotechnika, matematyka, fizyka, prawo, Zawodowe Studium Administracyjne)
1969
 • przekształceniu uległa dotychczasowa struktura uczelni, powstały Instytuty:
– Filologii Polskiej, Pedagogiki i Psychologii, Historii, Nauk Społecznych (WH)
– Matematyki, Fizyki, Chemii oraz Ośrodek Obliczeniowy (WMFiC)
– Prawa Sądowego, Prawa Gospodarczego, Administracji i Zarządzania, Historii Państwa i Prawa (WPiA)
– Wychowania Technicznego, Mechaniki, Elektrotechniki (WT)
 • powstały Podyplomowe Studium Administracji oraz Podyplomowe Studium Dziennikarskie
 • otwarto dwa nowe kierunki studiów stacjonarnych – biologii i historii
 • działalność rozpoczęło Studenckie Radio „Egida”
1970
 • z inicjatywy grupy studentów powstał pierwszy w regionie studencki zespół folklorystyczny – Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”
 • ustanowiono Wyższe Studium Nauczycielskie w Sosnowcu kształcące na kierunkach: matematyka, fizyka, fizyka z chemią, filologia rosyjska
 • Wydział Prawa i Administracji uruchomił Punkt Konsultacyjny w Bielsku-Białej
1971
 • dotychczasowy Instytut Nauk Społecznych został przekształcony w jednostkę pozawydziałową. W jego skład weszło utworzone rok wcześniej Podyplomowe Studium Wychowania Obywatelskiego
 • otwarto Wyższe Studium Nauczycielskiego w Cieszynie jako filię Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Wydział Wychowania Technicznego zmienił nazwę na Wydział Techniki i uruchomiono nowy kierunek – informację naukowo-techniczną
 • WSN w Sosnowcu otworzyło studia dla pracujących w zakresie matematyki i filologii rosyjskiej
 • utworzone zostało Podyplomowe Studium Pedagogiczne
1972
 • na uczelni działało już 10 studenckich kół naukowych liczących około 160 osób
 • powstały dwie nowe biblioteki wydziałowe: Biblioteka Międzywydziałowego Studium Języków Obcych oraz Biblioteka Wydziału Techniki
 • w Wyższym Studium Nauczycielskim w Cieszynie nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym zostało zastąpione nowym kierunkiem – wychowaniem muzycznym
 • przeprowadzono 44 przewody doktorskie
 • otwarto Podyplomowe Studium Fizyki
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii przeniósł się do nowej siedziby, budynku przy ul. Bankowej 14. Instytut Fizyki otrzymał do użytku zespół dydaktyczny i warsztaty przy ul. Uniwersyteckiej
1973
 • nawiązano współpracę pomiędzy Biblioteką Główną UŚ a Biblioteką Śląską w Katowicach
 • powstała Rada Dyskusyjnego Klubu Filmowego „U Kopernika”
 • powstały trzy nowe wydziały: Wydział Filologiczny, który do użytku otrzymał kompleks budynków w Sosnowcu, Wydział Nauk Społecznych – powstały z połączenia części Wydziału Humanistycznego i Międzywydziałowego Instytutu Nauk Społecznych oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska przekształcony z Instytutu Biologii
 • zmieniła się struktura instytutowa uczelni, zmiany dotyczyły Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Techniki
 • otwarto Zakład Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym
 • Filia UŚ w Cieszynie otrzymała profil uczelni bezwydziałowej
 • reorganizację przeszła struktura sieci bibliotecznej oraz Dział Wydawnictw
1974
 • powstał nowy siódmy wydział Uniwersytetu – Wydział Nauk o Ziemi (w 1997 roku wydział uzyskał pełnię praw akademickich)
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii zyskał Instytut Fizyki i Chemii Metali, natomiast z Wydziału Nauk Społecznych wyodrębnione zostały dwa instytuty: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii
 • otwarto Podyplomowe Studium Filologii Polskiej oraz Podyplomowe Studium Historii
 • z inicjatywy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał medal „Nauka w Służbie Ludu”. Odznaczenia wręczono 6 marca 1975 roku
1975
 • przy Instytucie Filologii Polskiej powstał Ośrodek Poradnictwa Językowego
 • otwarto Podyplomowe Studium Filologii Angielskiej
 • instytuty i wydziały otrzymały nowe siedziby: Instytut Zoologii – budynek przy ul. Bankowej 9; Instytut Filologii Polskiej w Sosnowcu – gmach przy ul. Bieruta 6 (obecnie ul. Kościelna); Instytut Filologii Obcych – obiekt poszkolny przy ul. Bando 12 (obecnie ul. Żytnia); Wydział Nauk o Ziemi – budynek przy ul. Szkolnej 4 w Sosnowcu; Wydział Techniki – część budynku przy ul. Partyzantów
 • Dział Wydawnictw został przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • uczelnia posiadała 28 zarejestrowanych studenckich kół naukowych
 • WSN w Sosnowcu zakończyło działalność
1976
 • powstał ósmy wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydział Pedagogiki i Psychologii zlokalizowany przy ul. Tyszki 53 (obecnie ul. Grażyńskiego) w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych
 • Filia UŚ w Cieszynie uruchomiła nowy kierunek studiów: pedagogika przedszkolna; na Wydziale Filologicznym utworzono nową specjalizację: serbochorwacka
 • Instytut Filozofii i Socjologii (Wydziału Nauk Społecznych) został podzielony na dwie odrębne jednostki organizacyjne: Instytut Socjologii oraz Instytut Filozofii
 • Wydział Matematyki Fizyki i Chemii uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych
 • dotychczasowy Ośrodek Obliczeniowy został przekształcony w Centrum Techniki Obliczeniowej, odtąd też został jednostką międzywydziałową
 • Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” zdobył III nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca
1977
 • Instytut Wychowania Technicznego został przemianowany na Instytut Problemów Techniki, a Instytut Filologii Polskiej został rozdzielony na dwa nowe Instytuty: Literatury i Kultury Polskiej oraz Języka Polskiego.
 • na Spitsbergen wyruszyła trzymiesięczna ekspedycja naukowa, w skład której weszli studenci UŚ. Celem wyprawy było prowadzenie badań biologicznych, astronawigacyjnych i meteorologicznych u podnóża lodowca Antonio
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • dziesięć lat istnienia Uczelni to: około 12 000 absolwentów, prawie 16 000 osób rozpoczynających naukę (zarówno w trybie dziennym, jak i na studiach dla pracujących), w sumie przeprowadzono 304 przewody doktorskie i 11 przewodów habilitacyjnych

1978–1987[edytuj | edytuj kod]

1978
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zostało przekształcone w jednostkę międzywydziałową; na Wydziale Filologicznym utworzony został Instytut Filologii Romańskiej; dotychczasowy Instytut Filologii Obcych przyjął nazwę Instytutu Filologii Angielskiej i Językoznawstwa Ogólnego; powstało Muzeum Uniwersytetu Śląskiego; działalność rozpoczął Wydział Radia i Telewizji
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
 • obchodzono pierwsze „Dni Uniwersytetu Śląskiego”
 • wyruszyła druga wyprawa pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Spitsbergen
1979
 • na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska powstały trzy nowe instytuty: Instytut Botaniki i Zoologii, Instytut Ekologii i Rejonów Wielkoprzemysłowych oraz Instytut Fizjologii i Cytologii. Nowe siedziby otrzymały: Wydział Nauk Społecznych (gmach przy ul. Bankowej 11), Wydział Radia i Telewizji (budynek przy ul. Buczka 1b, obecnie ul. Bytkowska 1b), Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (budynek przy ul. Szkolnej), Wydział Pedagogiki i Psychologii (m.in. część budynku przy ul. Zawadzkiego, obecnie ul. Sokolska)
 • prawo nadawania doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskał Wydział Nauk Społecznych
 • Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Efezie (Turcja); odbył się I Międzynarodowy Festiwal Studenckich Zespołów Folklorystycznych Sosnowiec’79
 • na Spitsbergen wyruszyła trzecia wyprawa naukowo-badawcza
 • pierwszy numer czasopisma „Studenckim piórem”, pismo ukazywało się przez ok. dwa lata
1980
 • do życia powołana została niezależna Wszechnica Górnośląska; Muzeum Uniwersytetu Śląskiego zostało włączone w strukturę Biblioteki Głównej
 • kolejne wydziały przechodziły reorganizacje: dotychczasowy Instytut Geologii i Surowców Mineralnych Górnego Śląska Wydziału Nauk o Ziemi został podzielony na dwa instytuty; w miejsce instytutów powstają katedry: na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (w liczbie 13) oraz na Wydziale Prawa i Administracji (w liczbie 19)
 • Wydział Filologiczny uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych
 • ukonstytuowało się koło NSZZ „Solidarność”, powołany został Tymczasowy Uczelniany Komitet Koordynacyjny związku.
 • powstały: Trybuny Studenckie oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów. W Sosnowcu działalność rozpoczęło Studenckie Centrum Kultury „Zameczek–Remedium”, a w jego ramach klub studencki „Remedium”
 • w listopadzie miał miejsce dwudniowy strajk okupacyjny studentów (dom studencki cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
1981
 • na Wydziale Nauk Społecznych powstał Międzyinstytutowy Zakład Nauk Ekonomicznych. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii przeszły reorganizację: Instytut Wychowania Muzycznego i Plastycznego został podzielony na dwa instytuty, w miejsce Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii powstało pięć katedr
 • 13 grudnia został wprowadzony stan wojenny w PRL. Do momentu jego zakończenia internowano i zatrzymano w sumie około 90 pracowników i studentów uczelni
1982
 • 15-lecie istnienia uniwersytet rozpoczynał, licząc 11 500 studentów, w tym 7500 osób na studiach dziennych
 • Wydział Nauk o Ziemi otrzymał nową siedzibę, 18-piętrowy budynek w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej (najwyższy w mieście). Instytut Fizyki i Chemii Metali zostaje włączony w strukturę organizacyjną Wydziału Techniki. Reorganizację przechodziła także Filia w Cieszynie: miejsce niektórych instytutów i zakładów zajęły katedry
 • aresztowaniem skończyła się demonstracja pracowników i studentów przed budynkiem rektoratu. Manifestacja była wyrazem sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego
1983
 • działalność rozpoczął „Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Filia UŚ w Cieszynie przechodziła kolejną reorganizację, powstały instytuty kierunkowe. Wydział Nauk o Ziemi uzyskał strukturę katedrową
 • Filia UŚ w Cieszynie otwierała nowy kierunek studiów – nauczanie początkowe
 • senat uczelni przyjął Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz „Program rozwoju uczelni”
1984
 • w ramach Filii w Cieszynie powstała Pracownia Muzykoterapii, nowa jednostka międzywydziałowa. Wydział Pedagogiki i Psychologii zyskał pięć katedr
 • na pięciu kierunkach wprowadzono tzw. semestr zerowy
 • wprowadzono jednolity semestralny system zaliczeń
1985
 • tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadano prof. dr hab. Rudolfowi Ranaszkowi oraz prof. dr hab. Janowi Szczepańskiemu
 • Zakład Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych organizował Międzynarodową Konferencję o Prasie i Dziennikarstwie Lokalnym. W zjeździe uczestniczyli reprezentanci 12 krajów
1986
 • zatwierdzony został nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii obchodził 10-lecie istnienia. Mury wydziału opuściło do tego czasu 3697 absolwentów oraz 47 doktorów nauk humanistycznych
 • w Instytucie Socjologii zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu. Przedmiotem obrad są metody jakościowe w socjologii
1987
 • Wydział Techniki uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych
 • Wydział Nauk Społecznych otworzył nowy kierunek – studia filozoficzne
 • Uczelnia współpracowała z 20 zagranicznymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi
 • 1 sierpnia 1991 po raz pierwszy w Cieszynie została zorganizowana Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej
 • 1 października 1992 ukazał się pierwszy numer „Gazety Uniwersyteckiej”
 • 7 listopada 2000 Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podjął uchwałę o powołaniu Wydziału Teologicznego
 • 5 grudnia 2000 Wydział Radia i Telewizji otrzymał imię Krzysztofa Kieślowskiego
 • 15 stycznia 2003 ukazał się pierwszy numer Magazynu Studentów Uniwersytetu Śląskiego „SUPLEMENT”
 • 20 lipca 2006 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego została zainaugurowana działalność Śląskiej Biblioteki Cyfrowej – wspólnego przedsięwzięcia Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, umożliwiającego dostęp do cennych publikacji z domowego komputera
 • 7 grudnia 2009 ogłoszono wyniki konkursu na projekt USiołka – maskotki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 12 października 2012 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – wspólnej biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • 8 czerwca 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach obchodził 50-lecie istnienia

Władze uczelni[edytuj | edytuj kod]

Władze uczelni w kadencji 2016–2020[8]:

Podstawowe statystyki[edytuj | edytuj kod]

Od rozpoczęcia działalności jako uniwersytet w 1968 do 2009 studia na tej uczelni ukończyło około 141 tysięcy absolwentów, w tym ponad 75 tysięcy po studiach dziennych[9].

Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata z lutego 2017 roku, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 9 miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 891 pośród wszystkich typów uczelni[10].

Centra badawcze[edytuj | edytuj kod]

 • Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami
 • Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych
 • Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w katowicach
 • Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną
 • Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
 • Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych
 • Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA)
 • Wirtualne Centrum Nano- i Mikroskopii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Program dydaktyczny[edytuj | edytuj kod]

Od 22 lutego 1983 roku w strukturze uczelni działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku, który funkcjonuje dzięki współpracy z innymi uczelniami w Katowicach: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach[potrzebny przypis].

Wydziały[edytuj | edytuj kod]

Do 30 września 2019[edytuj | edytuj kod]

Od 1 października 2019[edytuj | edytuj kod]

Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe[edytuj | edytuj kod]

Jednostki naukowo-dydaktyczne[edytuj | edytuj kod]

 • Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Uniwersytet Śląski Dzieci
  • Uniwersytet Śląski Młodzieży
  • Uniwersytet Śląski Maturzystów
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Wszechnica Śląska – Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe
  • Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli
  • Akademia Dyplomacji
 • Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych

Jednostki wspólne z innymi podmiotami[edytuj | edytuj kod]

Inne jednostki[edytuj | edytuj kod]

 • Archiwum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Magazyn Studentów Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach „SUPLEMENT"
 • Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Gazeta Uniwersytecka”
 • Chór Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Harmonia”
 • Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”
 • Studenckie Studio Radiowe „EGIDA”
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Kampusy i budynki uczelniane[edytuj | edytuj kod]

Siedziba władz uczelni i większości wydziałów znajduje się w Katowicach. Pozostałe wydziały i inne jednostki dydaktyczne uczelni zlokalizowane są w innych miastach województwa śląskiego: Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu. Od października 2001 r. do 30 września 2013 r. w Rybniku[12], Uniwersytet Śląski w Katowicach współtworzył razem z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Politechniką Śląską kampus akademicki zwany Zespołem Szkół Wyższych. Do 2009 roku w Jastrzębiu Zdroju funkcjonował Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, początki tej jednostki dydaktycznej sięgają 1998 roku.

Badania naukowe[edytuj | edytuj kod]

Wysoki poziom badań naukowych potwierdzają m.in. kategorie jednostek przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ocenie parametrycznej jednostek naukowych oraz przyznanie statusu KNOW Centrum Studiów Polarnych, w którym jednostką wiodącą jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W konkursie ogłoszonym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Centrum uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.[13] O status KNOW mogą ubiegać się m.in. jednostki prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewniające wysokiej jakości kształcenie.

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Współpraca międzynarodowa[edytuj | edytuj kod]

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest stroną ponad 250 międzynarodowych umów, dzięki którym możliwa jest wymiana studentów i kadry naukowo-dydaktycznej, a także prowadzenie wspólnych badań naukowych. Jednocześnie uczelnia aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych, należy również do międzynarodowych organizacji akademickich, w tym m.in.: IAU, CRE, AUDEM, IAUP, CBUR[potrzebny przypis].

Rektorzy[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Absolwenci[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego.

Kontrowersje[edytuj | edytuj kod]

Wg internetowego wydania Gazety Wyborczej uczelnia łamie przepisy, utrudniając Aleksandrze Nowak-Grucie zdobycie habilitacji. W sprawę zaangażowała się prokuratura[15].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Fakty i liczby (pol.). dane z 31.12.2018 r. [dostęp 2019-06-12].
 2. „Przemiany”. Tygodnik (Katowice–Opole), R 2, 1957, nr 6(18) z dn. 10 II, cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 225.
 3. „Przemiany”. Tygodnik (Katowice–Opole), R 2, 1957, nr 6(18) z dn. 10 II, cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 224–225.
 4. „Słowo Powszechne” nr 36 z dn. 12 II 1959 r., cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 231.
 5. Historia miasta – Katowice miastem mhk.katowice.pl [dostęp 2017-01-20]
 6. Archiwum Państwowe w Katowicach. Komitet Wojewódzki PZPR. Wydział Nauki, Oświaty i Kultury, sygn. 301/XVI/23, k. 75–81, cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 279.
 7. Wybór i opracowanie na podstawie: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008 i aktualizacje. Kalendarium Uniwersytetu Śląskiego. [dostęp 2019-06-28].
 8. Władze Uniwersytetu Śląskiego. us.edu.pl. [dostęp 2017-04-22].
 9. Informacja z dnia 5 czerwca 2009 r.
 10. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC
 11. działalność zawieszona
 12. Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku (pol.). Uniwersytet Śląski. [dostęp 2014-04-16].
 13. Centrum Studiów Polarnych pionierem w studiach nad lodowcami Arktyki, katowice.tvp.pl [dostęp 2017-12-27].
 14. Prof. Andrzej Kowalczyk nowym rektorem Uniwersytetu Śląskiego. naukawpolsce.pap.pl, 16.03.2016. [dostęp 2016-03-16].
 15. Magdalena Warchala: UŚ utrudnia prawniczce habilitację. Od dwóch lat uczelnia łamie procedury. wyborcza.pl, 2020-09-23. [dostęp 2020-09-30].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]