Władysław Kryzia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Władysław Kryzia (ur. 1942 w Woli Radłowskiej) – językoznawca, slawista, słowenista.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W 1965 r. ukończył studia slawistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tam też w 1974 r. otrzymał stopień doktora na podstawie pracy Wypowiedzenia bez formy osobowej czasownika w języku rosyjskim i serbsko-chorwackim (na materiale przysłów). Obecnie pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Od 1998 r. współpracuje również z Katedrą Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania skupiają się wokół słowiańskiego językoznawstwa porównawczego, ze szczególnym uwzględnieniem języków południowosłowiańskich.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Książki
 1. Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników odimiennych, Katowice 1980 (współautorstwo)
 2. Polskie i słoweńskie predykaty modalne o znaczeniu 'chcieć', 'móc', 'musieć', powinien na poszerzonym tle słowiańskim, Wyd. UŚ, Katowice 2005, s.128
 3. Słoweński. Słoweńcy. Słowenia. Zarys historii języka i kształtowania się świadomości narodowej. Wyd. UŚ, Katowice 2008, s.160
Artykuły
 1. O definiowaniu znaczeń leksykalnych ( na materiale słowiańskich czasowników denominalnych ), Južnoslovenski Filolog, 1980, s. 65-78 ( współautorstwo )
 2. Czasownik jako podstawa słowotwórcza imion. W: Z problematyki czasownika słowiańskiego, Katowice 1982, s. 96-108
 3. Czas trwania zdarzenia a aspekt i limitatywność czasownika. W: Czas i przestrzeń w języku, Katowice 1986, s. 97-104
 4. O statusie gramatycznym bezczasownikowych konstrukcji typu: ros. Tišina, V lesu tišina, S nej obmorok; pol. Smutno mi itp., Prace Językoznawcze 13, Katowice 1987,s 106-114
 5. Przegląd słoweńskich przysłówków temporalnych, Folia Philologica Jugoslavo-Polonica, Katowice 1988, s. 41-58
 6. Jeszcze o zdaniach egzystencjalnych, Prace Językoznawcze 16, Katowice 1989, s. 39-49
 7. Odczasownikowe nazwy osobowe w języku serbsko-chorwackim. W: Studia z języków i literatur słowiańskich, Katowice 1991, s. 93-100
 8. Niektóre bezinfinityvne konstrukcje modalne w języku słoweńskim, Folia Philologica Macedono-Polonica 2, Skopje 1993 s. 63-71
 9. Czas przyszły w językach słowiańskich, Studia Lingustica Polono-Jugoslavica 7, Kraków 1993, s. 101-108
 10. Sposoby wyrażania osoby w słowiańskich konstrukcjach złożonych. W: W kręgu kultury Słowian, Red. E. Tokarz. Katowice 1999, s. 215-219
 11. Infinitivus a modalność wewnątrzzdaniowa (pojęcie możności). W: Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci M. Blicharskiego. Red. H. Fontański, E. Straś. Wyd. UŚ. Katowice 2001, s.177-188.
 12. Kształtowanie się słoweńskiej normy językowej. W: Między kulturą „niską” a „wysoką” – zjawiska językowe, literackie, kulturowe, Łódź 2001, s.227-236
 13. Słoweńskie mniejszości we Włoszech. W: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Red. E. Tokarz. Wyd. „Śląsk”. Katowice 2001, s. 130-136
 14. O slovinskej jazykovej norme (z postranného pohľadu Neslovinca). Philologica LIII, Slovinsko-slovenské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy, Bratislava 2001,s.101-107.
 15. O tzw. bezosobowych konstrukcjach modalnych. W: Nadzieje i zagrożenia slawistyki i komparatystyki u progu nowego stulecia. Red. J. Zarek, Katowice 2002, s. 460-467.
 16. Leksemy „chcieć” i „chce się” w języku polskim i w wybranych językach południowosłowiańskich. W: Języki i tradycje Słowian. Red. E. Tokarz, Katowice 2003, s. 142-152.
 17. Słoweńcy i ich język. W: Z zagadnień literatury, kultury i języka. Red. B. Tokarz. Katowice 2003, s. 239-246.
 18. Konstrukcje zdaniowe ze znaczeniem obowiązku i powinności u P. Trubara i we współczesnym słoweńskim przekładzie Katechizmu Kościoła Katolickiego (w porównaniu z polskim przekładem). W: Obdobja 20: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Red. A. Vidovič Muha, Ljubljana 2003, s. 483-493.
 19. Język literacki prekmurskich Słoweńców. W: Języki mniejszości i języki regionalne. Red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa. Wyd. SOW, Warszawa 2003, s. 215-221.
 20. Struktury wyrażające konieczność i obowiązek w języku rosyjskim i wybranych językach słowiańskich. W: Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym. Red. P. Czerwiński i H. Fontański, Katowice 2004, s. 43-49.
 21. Tendencje integracyjne i dezintegracyjne w świecie słowiańskim, Braslav II. Red. P. Žigo i Ľ. Matejko , Bratysława 2004, s. 132-137
 22. Negacja predykatów modalnych w wybranych językach słowiańskich. W: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 4. Red. I. Łuczków, J. Sokołowski. Wyd. Uniw. Wroc. Wrocław 2004, s. 143-150
 23. Drugi zabytek fryzyński jako pierwsza słowiańska homilia spisana alfabetem łacińskim (środki perswazji i forma), Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe 2, Homiletyka. Red. M. Korytkowska. Wyd. UŁ. Łódź 2005, s. 59-70
 24. Analiza językowa szkiców Slavka Gruma. Zdanie i słownictwo. Simpozij „Obdobja 23” – Metode in zvrsti. Slovenska kratka pripovedna proza. Red. I. Novak Popov, Ljubljana 2006, s. 581-586
 25. Znaczenia pol. powinien i jego odpowiedniki w języku macedońskim. W: Folia Philologica Macedono-Polonica 6, Red. G. Šoklarova- Ljorovska. Skopje 2006, s. 35-41
 26. Języki regionalne w Chorwacji i w Polsce. Kajkawski i kaszubski – analogie i różnice. W: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej (Integracja europejska w tradycji i przyszłości). Red. P. Żurek, Bielsko-Biała 2007, s. 273-284
 27. Geneza i historia nazw Slovenija, Slovenec, slovenski. „Visnyk L`vivs'koho universytetu. Serija filolohična” 40. č.2, L`viv 2007, s.121-126.
 28. Problemy narodowościowe i językowe we wspomnieniach Josipa Vošnjaka.Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe 5, Łódź 2008, s.7-17

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]