Windows-1255

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Windows-1255, CP-1255, WinHebrewzestaw 8-bitowych znaków zaprojektowany dla języka hebrajskiego. Jest on kompatybilnym nadzbiorem ISO 8859-8: litery są w tych samych pozycjach, ale Windows-1255 dodaje punkty samogłosek i inne znaki w dolnych pozycjach.

Kodowanie to jest używane w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Użycie[edytuj | edytuj kod]

Hebrajski kodowany w Windows-1255 jest zawsze w porządku logicznym. Hebrajskojęzyczne produkty firmy Microsoft (Windows, Office i Internet Explorer) wprowadziły ten porządek do powszechnego użycia, przez co CP-1255 można znaleźć w większości hebrajskich stron internetowych, oraz spowodowało wyparcie ISO-8859-8. Poza tym kodowanie Windows jest częściej wybierane niż ISO-8859-8-I, ze względu na posiadane dodatkowe znaki.

Relacje z Unicode[edytuj | edytuj kod]

Hebrajski blok unikodowy (U+0590–U+05FF) wzorowany jest na Windows-1255, kodującym litery i punkty samogłosek we względnie tych samych, kolejnych pozycjach, jednak unikod idzie dalej kodując kantylację w niższych punktach. Hebrajski w unikodzie jest zawsze w porządku logicznym.

Porównanie z ISO 8859-8[edytuj | edytuj kod]

Porównanie kodowań
Hex CP-1255 ISO 8859-8 Hex CP-1255 ISO 8859-8 Hex CP-1255 ISO 8859-8 Hex CP-1255 ISO 8859-8
0x80 ZK 0xA0   0xC0 ◌ְ NZ 0xE0 א
0x81 NZ ZK 0xA1 ¡ NZ 0xC1 ◌ֱ NZ 0xE1 ב
0x82 ZK 0xA2 ¢ 0xC2 ◌ֲ NZ 0xE2 ג
0x83 ƒ ZK 0xA3 £ 0xC3 ◌ֳ NZ 0xE3 ד
0x84 ZK 0xA4 ¤ 0xC4 ◌ִ NZ 0xE4 ה
0x85 ZK 0xA5 ¥ 0xC5 ◌ֵ NZ 0xE5 ו
0x86 ZK 0xA6 ¦ 0xC6 ◌ֶ NZ 0xE6 ז
0x87 ZK 0xA7 § 0xC7 ◌ַ NZ 0xE7 ח
0x88 ˆ ZK 0xA8 ¨ 0xC8 ◌ָ NZ 0xE8 ט
0x89 ZK 0xA9 © 0xC9 ◌ֹ NZ 0xE9 י
0x8A NZ ZK 0xAA × 0xCA NZ 0xEA ך
0x8B ZK 0xAB « 0xCB ◌ֻ NZ 0xEB כ
0x8C NZ ZK 0xAC ¬ 0xCC ◌ּ NZ 0xEC ל
0x8D NZ ZK 0xAD ­ 0xCD ◌ֽ NZ 0xED ם
0x8E NZ ZK 0xAE ® 0xCE ־ NZ 0xEE מ
0x8F NZ ZK 0xAF ¯ 0xCF ◌ֿ NZ 0xEF ן
0x90 NZ ZK 0xB0 ° 0xD0 ׀ NZ 0xF0 נ
0x91 ZK 0xB1 ± 0xD1 ◌ׁ NZ 0xF1 ס
0x92 ZK 0xB2 ² 0xD2 ◌ׂ NZ 0xF2 ע
0x93 ZK 0xB3 ³ 0xD3 ׃ NZ 0xF3 ף
0x94 ZK 0xB4 ´ 0xD4 װ NZ 0xF4 פ
0x95 ZK 0xB5 µ 0xD5 ױ NZ 0xF5 ץ
0x96 ZK 0xB6 0xD6 ײ NZ 0xF6 צ
0x97 ZK 0xB7 · 0xD7 ׳ NZ 0xF7 ק
0x98 ˜ ZK 0xB8 ¸ 0xD8 ״ NZ 0xF8 ר
0x99 ZK 0xB9 ¹ 0xD9 NZ 0xF9 ש
0x9A NZ ZK 0xBA ÷ 0xDA NZ 0xFA ת
0x9B ZK 0xBB » 0xDB NZ 0xFB NZ
0x9C NZ ZK 0xBC ¼ 0xDC NZ 0xFC NZ
0x9D NZ ZK 0xBD ½ 0xDD NZ 0xFD
0x9E NZ ZK 0xBE ¾ 0xDE NZ 0xFE
0x9F NZ ZK 0xBF ¿ NZ 0xDF NZ 0xFF NZ

Gdzie „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu, „ZK” oznacza znak kontrolny, „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu kodowań, a „” to łączony znak diakrytyczny.

Tablica kodów[edytuj | edytuj kod]

Poniżasza tabela przedstawia znaki i ich szesnastkowe kody w Windows-1255.

Windows-1255
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Znaki kontrolne
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ ZK
8x NZ ƒ ˆ NZ NZ NZ NZ NZ
9x NZ ˜ NZ NZ NZ NZ NZ
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¥ ¦ § ¨ © × « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ ÷ » ¼ ½ ¾ ¿
Cx ◌ְ ◌ֱ ◌ֲ ◌ֳ ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ ◌ַ ◌ָ ◌ֹ NZ ◌ֻ ◌ּ ◌ֽ ־ ◌ֿ
Dx ׀ ◌ׁ ◌ׂ ׃ װ ױ ײ ׳ ״ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ
Ex א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
Fx נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת NZ NZ LRM RLM NZ

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim myślnikiem.

Mapowanie na Unicode[edytuj | edytuj kod]

Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z Windows-1255 w Unicode.


Windows-1255
Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode
0x80 U+20AC 0xA0 NBSP U+00A0 0xC0 ◌ְ U+05B0 0xE0 א U+05D0
0x81 NZ 0xA1 ¡ U+00A1 0xC1 ◌ֱ U+05B1 0xE1 ב U+05D1
0x82 U+201A 0xA2 ¢ U+00A2 0xC2 ◌ֲ U+05B2 0xE2 ג U+05D2
0x83 ƒ U+0192 0xA3 £ U+00A3 0xC3 ◌ֳ U+05B3 0xE3 ד U+05D3
0x84 U+201E 0xA4 U+20AA 0xC4 ◌ִ U+05B4 0xE4 ה U+05D4
0x85 U+2026 0xA5 ¥ U+00A5 0xC5 ◌ֵ U+05B5 0xE5 ו U+05D5
0x86 U+2020 0xA6 ¦ U+00A6 0xC6 ◌ֶ U+05B6 0xE6 ז U+05D6
0x87 U+2021 0xA7 § U+00A7 0xC7 ◌ַ U+05B7 0xE7 ח U+05D7
0x88 ˆ U+02C6 0xA8 ¨ U+00A8 0xC8 ◌ָ U+05B8 0xE8 ט U+05D8
0x89 U+2030 0xA9 © U+00A9 0xC9 ◌ֹ U+05B9 0xE9 י U+05D9
0x8A NZ 0xAA × U+00D7 0xCA NZ 0xEA ך U+05DA
0x8B U+2039 0xAB « U+00AB 0xCB ◌ֻ U+05BB 0xEB כ U+05DB
0x8C NZ 0xAC ¬ U+00AC 0xCC ◌ּ U+05BC 0xEC ל U+05DC
0x8D NZ 0xAD SHY U+00AD 0xCD ◌ֽ U+05BD 0xED ם U+05DD
0x8E NZ 0xAE ® U+00AE 0xCE ־ U+05BE 0xEE מ U+05DE
0x8F NZ 0xAF ¯ U+00AF 0xCF ◌ֿ U+05BF 0xEF ן U+05DF
0x90 NZ 0xB0 ° U+00B0 0xD0 ׀ U+05C0 0xF0 נ U+05E0
0x91 U+2018 0xB1 ± U+00B1 0xD1 ◌ׁ U+05C1 0xF1 ס U+05E1
0x92 U+2019 0xB2 ² U+00B2 0xD2 ◌ׂ U+05C2 0xF2 ע U+05E2
0x93 U+201C 0xB3 ³ U+00B3 0xD3 ׃ U+05C3 0xF3 ף U+05E3
0x94 U+201D 0xB4 ´ U+00B4 0xD4 װ U+05F0 0xF4 פ U+05E4
0x95 U+2022 0xB5 µ U+00B5 0xD5 ױ U+05F1 0xF5 ץ U+05E5
0x96 U+2013 0xB6 U+00B6 0xD6 ײ U+05F2 0xF6 צ U+05E6
0x97 U+2014 0xB7 · U+00B7 0xD7 ׳ U+05F3 0xF7 ק U+05E7
0x98 ˜ U+02DC 0xB8 ¸ U+00B8 0xD8 ״ U+05F4 0xF8 ר U+05E8
0x99 U+2122 0xB9 ¹ U+00B9 0xD9 NZ 0xF9 ש U+05E9
0x9A NZ 0xBA ÷ U+00F7 0xDA NZ 0xFA ת U+05EA
0x9B U+203A 0xBB » U+00BB 0xDB NZ 0xFB NZ
0x9C NZ 0xBC ¼ U+00BC 0xDC NZ 0xFC NZ
0x9D NZ 0xBD ½ U+00BD 0xDD NZ 0xFD LRM U+200E
0x9E NZ 0xBE ¾ U+00BE 0xDE NZ 0xFE RLM U+200F
0x9F NZ 0xBF ¿ U+00BF 0xDF NZ 0xFF NZ

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Strona producenta o Windows-1255