Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Philological School of Higher Education in Wroclaw
Dewiza Verba docent, exempla trahunt
Data założenia 2002
Typ prywatna
Państwo  Polska
Adres ul. Henryka Sienkiewicza 32
50-335 Wrocław
Liczba studentów 2000
Rektor prof. dr hab. Norbert Morciniec
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Wrocławia
Mapa lokalizacyjna Wrocławia
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa dolnośląskiego
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Ziemia51°06′49″N 17°02′00″E/51,113611 17,033333
Strona internetowa

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu (ang. Philological School of Higher Education in Wrocław, niem. Hochschule für Philologie, hiszp. Escuela Superior de Filologia de Wrocław, wł. Scuola Superiore di Lingue di Wroclaw) – akredytowana akademicka uczelnia niepubliczna o profilu filologicznym. Założona w 2002, kiedy to 14 marca tegoż roku została wpisana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rejestru szkół niepublicznych (aktualny numer w rejestrze: 232). Uczelnia prowadzi studia na kierunku filologia na specjalnościach: anglistyka, amerykanistyka, germanistyka, italianistyka i hispanistyka, norweski na których kształci się około 2000 studentów. Obecnie uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie), studia drugiego stopnia (magisterskie) oraz program doktorancki.

Informacje ogólne[edytuj | edytuj kod]

Uczelnia specjalizuje się wyłącznie w studiach filologicznych, stopniowo rozszerzając swoją ofertę akademicką i przygotowując studentów do pełnienia roli nauczycieli języków obcych, do pracy w branżach tłumaczeń, biznesu, turystyki, mediów, edytorstwa oraz managementu o charakterze społeczno-kulturowym. W roku 2011 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała uczelni ocenę wyróżniającą. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Uczelnia posiada przyznawane przez Komisję Europejską certyfikaty ECTS Label, DS Label i European Language Label. Jest jedynym w Polsce afiliowanym ośrodkiem Międzynarodowego Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie. WSF to także autoryzowane centrum egzaminacyjne ETS oraz LCCI.

Struktura uczelni[edytuj | edytuj kod]

Pracami Wyższej Szkoły Filologicznej kieruje Rektor, prof. dr hab. Norbert Morciniec.

Dziekanem Wydziału Neofilologii jest prof. dr hab. Michał Post.

Najważniejszym organem kolegialnym uczelni jest Senat, do kompetencji którego należy m.in. ocena działalności dydaktycznej i badawczej jednostek organizacyjnych, opiniowanie wniosków dot. zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych, uchwalanie programów studiów i planów nauczania, uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu rekrutacji i innych.

W ramach Wydziału Neofilologii w Wyższej Szkole Filologicznej funkcjonują następujące katedry naukowo-dydaktyczne[1]:

Katedra Kierownik
Katedra Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii prof. dr hab. Zdzisław Wąsik
Katedra Lingwistyki Aksjologicznej prof. dr hab. Michał Post
Katedra Literaturoznawstwa Germańskiego prof. dr hab. Irena Światłowska-Prędota[brak potwierdzenia w źródle]
Katedra Kultur i Literatur Iberoromańskich prof. dr hab. Piotr Sawicki
Katedra Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

Oferta dydaktyczna[edytuj | edytuj kod]

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu prowadzi:

 • trzyletnie studia licencjackie (I stopnia) kończące się uzyskaniem tytułu licencjata,
 • dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) prowadzące do uzyskania tytułu magistra,
 • program doktorancki (językoznawstwo teoretyczne, językoznawstwo stosowane, interdyscyplinarne badania lingwistyczne).

Studia realizowane są w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) na kierunku filologia na następujących specjalnościach:

Studia licencjackie
Filologia System studiów
anglistyka stacjonarne i niestacjonarne
anglistyka od podstaw stacjonarne i niestacjonarne
amerykanistyka stacjonarne
hispanistyka od podstaw stacjonarne i niestacjonarne
germanistyka od podstaw stacjonarne i niestacjonarne
italianistyka od podstaw niestacjonarne
język+język1 stacjonarne i niestacjonarne
norweski od podstaw niestacjonarne
Studia magisterskie
Filologia System studiów
anglistyka stacjonarne i niestacjonarne
germanistyka niestacjonarne
hispanistyka niestacjonarne
italianistyka niestacjonarne

Studencki studiów licencjackich mają do wyboru następujące specjalizacje zawodowe: tłumaczeniowa, język w biznesie i turystyce, nauczycielska.

Studenci studiów magisterskich mają do wyboru specjalizacje[2]: Tłumaczenia pisemne i ustne, Język w biznesie i mediach, Nauczyciel języka angielskiego na III etapie edukacyjnym.

Praktyczny wymiar kształcenia[edytuj | edytuj kod]

Programy kształcenia w Wyższej Szkole Filologicznej układane są z uwzględnieniem sugestii i opinii pracodawców, z którymi współpracuje uczelnia, dzięki czemu przystają do aktualnych i spodziewanych trendów na rynku pracy. Zajęcia z przedmiotów praktycznych prowadzone są między innymi przez osoby na co dzień zajmujące się zawodowo wykładanym w WSF przedmiotem. Uczelnia prowadzi portal PracaDlaFilologa.pl na którym pracodawcy samodzielnie umieszczają oferty pracy, praktyk i staży, które dostępne są wyłącznie dla studentów i absolwentów uczelni.

Baza dydaktyczna[edytuj | edytuj kod]

Wnętrze budynku uczelni

Siedzibą Uczelni jest czterokondygnacyjny, wyposażony w windę, w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynek położony w centrum Wrocławia. Bazę dydaktyczną uczelni stanowi 26 sal dydaktycznych w większości wyposażonych w projektory multimedialne i systemy nagłaśniające oraz 25 sal ćwiczeniowych, w tym w tym 2 laboratoria komputerowe i 2 nowoczesne laboratoria do nauki tłumaczeń kabinowych. WSF posiada własną bibliotekę i czytelnię, jak również dwie pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Teren WSF pokryty jest też darmową lokalną siecią bezprzewodową.

Studenci mogą korzystać z bufetu i jadalni w budynku uczelni, bezpłatnej szatni i przechowalni bagażu oraz dwóch punktów ksero.

Na działce należącej do WSF znajduje się też parking dla wykładowców i studentów niepełnosprawnych.

Biblioteka[edytuj | edytuj kod]

Księgozbiór biblioteki WSF liczy ponad 16 000 książek i czasopism naukowych oraz niemal 3000 pozycji multimedialnych[3]. Kolekcja obejmuje:

Biblioteka jest skomputeryzowana, katalog biblioteczny udostępniony jest studentom w uczelnianym e-dziekanacie.

Studenci WSF mają bezpłatny dostęp do zasobów bazy Academica oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wydawnictwo WSF[edytuj | edytuj kod]

WSF prowadzi własną działalność wydawniczą, publikując artykuły, materiały pokonferencyjne, monografie i prace zbiorowe z dziedziny nauk filologicznych i glottodydaktyki.

Serie wydawnicze powołane w ramach Wydawnictwa WSF[4]:

 • Biblioteka Iberoromańska
 • Dissertationes Philologicae Wratislavienses
 • Languages in Contact
 • Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia
 • Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse
 • Philologica Wratislaviensia: Series Didactica
 • Philologica Wratislaviensia: Studia Iberica et Latinoamericana

Wydawnictwo WSF wydaje ponadto[4]:

 • czasopismo Cuadernos Iberorrománicos
 • księgi abstraktów
 • publikacje pokonferencyjne

Do 2017 wydawało także periodyk Academic Journal of Modern Philology.

Publikacje te są adresowane głównie do filologów: studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych z uczelni w całym kraju. Serie są otwarte na publikacje z zakresu filologii, językoznawstwa, literatury, przekładu. Prace w nich publikowane znajdują zastosowanie w dydaktyce akademickiej z uwagi na ich specjalistyczny i naukowy charakter.

Konferencje naukowe[edytuj | edytuj kod]

WSF organizuje międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe. Ich tematyka jest zbieżna z profilem uczelni i skupia się najczęściej wokół lingwistyki, językoznawstwa, glottodydaktyki itp. Partnerami WSF w organizowanych konferencjach były do tej pory takie instytucje jak: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ohio State University, Uniwersytet Maltański, Międzynarodowy Instytut Komunikologii. Patronat nad niektórymi konferencjami obejmuje Minister Edukacji Narodowej, Dolnośląski Kurator Oświaty czy Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Konferencje zorganizowane przez WSF od 2014 roku to m.in.[5]:

 • Międzynarodowa Konferencja Languages in Contact (2016)
 • Konferencja podsumowująca projekt Filolog dla środowiska (2016)
 • Active in Languages – inter-Active in Teaching (2015)
 • Międzynarodowa konferencja Ways to Religion (2015)
 • Międzynarodowa Konferencja Itialianistyczna (2015)
 • The Ninth International Conference on Middle English (ICOME 9) (2015)
 • „Między tekstem a kulturą” – warsztaty tłumaczeniowe (2014)
 • Konferencja Tłumacz a komputer 2 (2014)
 • Languages in Contact (2014)

Rozwiązania IT[edytuj | edytuj kod]

Pracownia komputerowa WSF

Wyższa Szkoła Filologiczna korzysta z następujących rozwiązań IT usprawniających funkcjonowanie uczelni i proces dydaktyczny:

 • e-Dziekanat: dostępna dla studentów WSF po zalogowaniu platforma informacyjno-administracyjna, służąca do zapisów na zajęcia, sprawdzania terminów konsultacji, wyników zaliczeń i egzaminów, przeglądania uczelnianych ogłoszeń, zamawiania zaświadczeń i druków oraz komunikacji administracyjnej z uczelnią
 • e-Learning: WSF korzysta z opartej o Moodle własnej platformy e-learningowej z wykładami online, ćwiczeniami, materiałami dydaktycznymi do pobrania, internetowymi testami i egzaminami.

WSF posiada dwie pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu oraz darmową sieć bezprzewodową na terenie uczelni.

Biblioteka WSF korzysta ze skomputeryzowanego katalogu i systemu obsługi wypożyczeń i rezerwacji online. W ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WSF udostępnia też zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Współpraca międzynarodowa[edytuj | edytuj kod]

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu stosuje Europejski System Transferu Punktów ECTS i umożliwia swoim studentom, wykładowcom i pracownikom administracyjnym wyjazdy na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ do jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich. Uczelnia posiada przyznawane przez Komisję Europejską certyfikaty ECTS Label i DS Label.

Współpraca ze szkołami[edytuj | edytuj kod]

Wyższa Szkoła Filologiczna współpracuje z wrocławskimi i dolnośląskimi liceami oraz gimnazjami, popularyzując wśród młodzieży naukę języków obcych. Przejawami tej współpracy są liczne warsztaty (organizowane w siedzibie WSF lub w szkołach partnerskich), konkursy językowe, festiwale nauki, patronaty nad wydarzeniami związanymi z językami obcymi i kulturą.

Najważniejsze konkursy organizowane lub współorganizowane przez WSF:

 • zDolny Ślązak Gimnazjalista
 • zDolny Ślązaczek
 • Dolnośląski Licealista – organizowany wspólnie z Gazetą Wyborczą oraz Dolnośląską Szkołą Wyższą konkurs mający na celu wyłonienie najwszechstronniejszego licealisty z dolnośląskich liceów
 • Szkolny Poliglota – organizowany wspólnie z XII Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu konkurs językowy
 • Il bel paese – organizowany wspólnie z IX Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu ogólnopolski konkurs języka włoskiego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Lektorów Języków Obcych[edytuj | edytuj kod]

Celem działającym przy WSF Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Lektorów Języków Obcych jest wspieranie nauczycieli i lektorów języków obcych w rozwoju zawodowym, a tym samym ewolucji posiadanych przez nich kompetencji profesjonalnych. Centrum Doskonalenia w WSF umożliwia nauczycielom i lektorom podnoszenie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych, a także nabywanie nowych umiejętności, pozwalających na efektywne funkcjonowanie w klasie szkolnej. Działalność Centrum zogniskowana jest przede wszystkim wokół organizacji rozmaitych form doskonalenia zawodowego: warsztatów, szkoleń oraz seminariów z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka obcego.

Instytucje współpracujące[edytuj | edytuj kod]

Wyższa Szkoła Filologiczna współpracuje m.in. z następującymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Katedry badawcze, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu.
 2. Specjalizacje zawodowe – magister, Wyższa Szkoła Filologiczna.
 3. Biblioteka i czytelnia uniwersytecka, Wyższa Szkoła Filologiczna.
 4. a b Publikacje, Wyższa Szkoła Filologiczna.
 5. Konferencje naukowe, Wyższa Szkoła Filologiczna.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]