Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WBZ) – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku zootechnika oraz makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Wydział Zootechniczny powstał w 1950 roku, wraz z utworzeniem pierwszej szkoły wyższej w Olsztynie - Wyższej Szkoły Rolniczej (przemianowanej w 1972 roku na Akademię Rolniczo-Techniczną). W swojej historii jednostka ta kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę: w 1961 na Wydział Hodowli Zwierząt, w 1966 roku ponownie na Wydział Zootechniczny, aż w końcu w 1998 roku na Wydział Bioinżynierii Zwierząt, pod którą funkcjonuje do dziś. Od 1 września 1999 wchodzi w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który powstał w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

Od 1966 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Prowadzi studia doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych w ww. dyscyplinie naukowej. 7 października 2011 r. na ręce Dziekana wpłynęła informacja o przyznaniu przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny wyróżniającej kierunkowi zootechnika. WBZ jest pierwszym wydziałem w historii Uczelni oraz jedynym wydziałem w Polsce kształcącym na kierunku zootechnika, który uzyskał ocenę wyróżniającą w wyniku postępowania akredytacyjnego przeprowadzonego przez PKA[1].

Opis kierunków[edytuj | edytuj kod]

Na kierunku zootechnika prowadzone są studia studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. chów i hodowla zwierząt amatorskich, hodowla i użytkowanie zwierząt, hodowla koni i jeździectwo, profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. biotechnologia w hodowli zwierząt, hodowla i użytkowanie zwierząt, kształtowanie jakości produktów zwierzęcych, produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

oraz studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. hodowla i użytkowanie zwierząt, hodowla koni i jeździectwo
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. hodowla i użytkowanie zwierząt, produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

Na makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności realizowane są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. gospodarka żywnościowa, przetwórstwo żywności, kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Katedry:

 • Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 • Katedra Drobiarstwa
 • Katedra Genetyki Zwierząt
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
 • Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
 • Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
 • Katedra Hodowli Owiec i Kóz
 • Katedra Hodowli Trzody Chlewnej
 • Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa
 • Katedra Pszczelnictwa
 • Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Władze Wydziału[edytuj | edytuj kod]

Dziekan i prodziekani na kadencję 2008-2012:

 • Dziekan: dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM
 • Prodziekan ds. nauki: prof. dr hab. Urszula Czarnik
 • Prodziekan ds. kształcenia: dr hab. Tomasz Daszkiewicz
 • Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Wojciech Kozera

Poczet dziekanów[edytuj | edytuj kod]

Stopnie i tytuły odnoszą się do okresu sprawowania funkcji.

 • 1950-1952: prof. mgr Adam Szostkiewicz
 • 1952-1953: zast. prof. mgr Jan Langier
 • 1953-1954: zast. prof. mgr Zofia Dubiska
 • 1954-1955: zast. prof. dr Jan Kałużniacki
 • 1955-1956 i 1961-1965: doc. mgr Wiesław Krautforst
 • 1956-1958 i 1959-1961: doc. dr Wacław Minakowski
 • 1958-1959: zast. prof. mgr Jerzy Szwemian
 • 1965-1969: doc. dr hab. Piotr Znaniecki
 • 1969-1978: prof. dr hab. Czesław Lewicki
 • 1978-1987: prof. dr hab. Andrzej Frauga
 • 1987-1993: prof. dr hab. Marian Kozłowski
 • 1993-1996: prof. dr hab. Jan Tywończuk
 • 1996-1999: prof. dr hab. Jan Jankowski
 • 1999-2002: prof. dr hab. Manfred Oskar Lorek
 • 2002-2008: dr hab. Władysław Kordan, prof. nadzw.
 • od 2008: dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]