Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferujący studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

Opis kierunków[edytuj | edytuj kod]

Na kierunku Architektura krajobrazu prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. architektura krajobrazu
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. kształtowanie i ochrona krajobrazu

Na kierunku Leśnictwo prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. gospodarka leśna

Na kierunku Ochrona środowiska prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. kształtowanie środowiska
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. gospodarka odpadami, monitoring i toksykologia środowiska, ochrona ekosystemów wodnych, ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych, rekultywacja środowisk

oraz studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. kształtowanie środowiska
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. kształtowanie i ochrona środowiska

Na kierunku Gospodarowanie Surowcami Odnawialnymi i Mineralnymi prowadzone są studia stacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie (7sem.), sp. kruszywa, w tym ich złoża oraz szeroko pojęte odnawialne źródła energii

Na kierunku Odnawialne źródła energii prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. odnawialne źródła energii (oferta w języku polskim i angielskim)

Na kierunku Ogrodnictwo studia prowadzone są jako stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. ogrodnictwo
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. dekoracja przestrzenna i florystyka, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Na kierunku Rolnictwo prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. konsulting ekonomiczno-rolniczy, rolnictwo precyzyjne
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. agrobiotechnologia, doradztwo w agrobiznesie, ochrona roślin, rolnictwo ekologiczne, zarządzanie produkcją

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Katedry:

 • Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
 • Katedra Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną
 • Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki
 • Katedra Chemii
 • Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
 • Katedra Chemii Środowiska
 • Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin
 • Katedra Fitopatologii i Entomologii
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
 • Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
 • Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu
 • Katedra Łąkarstwa
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
 • Katedra Meteorologii i Klimatologii
 • Katedra Mikrobiologii
 • Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska
 • Katedra Ogrodnictwa
 • Katedra Systemów Rolniczych

Ośrodek:

 • Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny

Władze Wydziału[edytuj | edytuj kod]

Dziekan i prodziekani na kadencję 2008-2012:

Poczet dziekanów[edytuj | edytuj kod]

Historia Wydziału[edytuj | edytuj kod]

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jest jednym z najstarszych Wydziałów Uniwersytetu. Działalność akademicką w Olsztynie rozpoczął wraz z utworzeniem 31 maja 1950 r. Wyższej Szkoły Rolniczej z trzema wydziałami: Rolniczym, Zootechnicznym i Mleczarskim, lecz uwzględniając ciągłość i tradycje poprzedników, z których powstał, datuje się mu 90-letnią historię. Korzenie Wydziału sięgają 1919 roku i utworzonej wtedy Akademii Rolniczej w Bydgoszczy. Szkoła ta została po trzech latach przeniesiona do Cieszyna pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. W 1939 r. jej nazwę przemianowano na Państwową Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, gdzie funkcjonowała do 1950 r. Z kolei w 1945 r. założono Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. zlikwidowano szkoły w Cieszynie i w Łodzi, a ich majątek, znaczną część personelu i studentów przeniesiono do powołanej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Jednym z pierwszych wydziałów WSR w Olsztynie był Wydział Rolniczy z kierunkiem Rolnictwo, który w 1951 r. zmienił nazwę na Wydział Rolny. W tym samym roku powstał pierwszy zakład doświadczalnictwa polowego - Rolniczy Zakład Doświadczalny w Pozortach. W 1954 r. zorganizowano kolejne Rolnicze Zakłady Doświadczalne w Łężanach i Bałcynach, a rok później z wydziału Rolnego na Mleczarski przeniesiono dwie katedry: Fizyki oraz Statystyki Matematycznej i Matematyki i rozpoczęto kształcenie studentów w trybie zaocznym. W 1958 r. Wydział Rolny przemianowano ponownie na Wydział Rolniczy. W 1966 r. utworzono Instytut Biologii Stosowanej w celu skoncentrowania kadry naukowej umożliwiającej nadawanie stopni naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz rozpoczął działalność pierwszy punkt konsultacyjny studiów zaocznych w Ełku (następne w Gdańsku – 1970, Starym Polu – 1976, Ostrołęce – 1977 i Olecku – 1994). Kształcenie w punktach konsultacyjnych prowadzono do 1996 roku. W 1969 r. została wyłączona ze struktury Wydziału Katedra Mechanizacji Rolnictwa, na której bazie powstał samodzielny Wydział Mechaniczny.

1 października 1972 r. dokonano zmiany nazwy uczelni na Akademię Rolniczo-Techniczną, nie zmieniając jej struktury. W roku 1975 powstała baza dydaktyczno-doświadczalna w Tomaszkowie. W kolejnych latach otowrzono nowe spacjalności, a w 1993 r. powołano Amerykański Ośrodek Markietingu i Zarządzania w Rolnictwie. W 1995 r. ze struktury Wydziału został wyłączony Instytut Ekonomii i Organizacji Rolnictwa w celu utworzenia, wraz z innymi jednostkami Uczelni, Wydziału Zarządzania. W 1997 r. dokonano zmiany nazwy Wydziału Rolniczego na Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska. W 1998 r. uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora z dyscypliny kształtowanie środowiska. W tym samym roku otworzono kierunek Ochrona środowiska i utworzeno dzienne studia doktoranckie, a także przesunięto Katedry Botaniki oraz Fizjologii i Biochemii Roślin na nowo powstały Wydział Biologii. W 1998 r. otworzono kolejny kierunek studiów - Ogrodnictwo. 1 września 1999 r. Wydział wszedł w skład Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 1 września 2000 r. dokonano zmiany nazwy Wydziału na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, pod którą funkcjonuje do dziś. W tym samym roku otworzono czwarty kierunek Architektura krajobrazu, a w 2001 r. kolejny - Zarządzanie i inżynieria produkcji (był prowadzony do 2004 r.). W 2004 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowango z dyscypliny kształtowanie środowiska, w 2006 rozpoczęła działalność Stacja Doświadczalna w Bałdach, a w 2007 oddano do użytku Ogród Doświadczalny z kolekcją roślin i nową halę wegetacyjną w Kortowie. 1 października 2009 otworzono pierwszy na Wydziale makrokierunek studiów Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, a w 2011 został otworzony kierunek Leśnictwo.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia oraz doktora habilitowanego i doktora w dyscyplinie kształtowanie środowiska. Prowadzi studia doktoranckie w zakresie wyżej wskazanych nauk rolniczych.

Adres[edytuj | edytuj kod]

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. Michała Oczapowskiego 8
10-718 Olsztyn

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]