Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2001–2004)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2001–2004) – lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Lista ta zastąpiła poprzednią listę (z 1995) i obowiązywała od 15 listopada 2001 roku do 26 października 2004 roku, kiedy to zastąpiła ją nowa lista z kolejnego rozporządzenia[1].

Ścisła ochrona gatunkowa[edytuj | edytuj kod]

Rozporządzenie ministra środowiska z 26 września 2001 roku obejmowało ścisłą ochroną gatunkową 205 taksonów zwierząt[1]:

Pijawki (Hirudinea)[edytuj | edytuj kod]

Pająki (Araneae)[edytuj | edytuj kod]

Owady (Insecta)[edytuj | edytuj kod]

Ślimaki (Gastropoda)[edytuj | edytuj kod]

Małże (Bivalvia)[edytuj | edytuj kod]

Krąguste (Cyclostomata)[edytuj | edytuj kod]

 • Minogowate (Petromyzontidae) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem postaci dorosłych minoga rzecznego (Lamperta fluviatilis)

Ryby (Pisces)[edytuj | edytuj kod]

Płazy (Amphibia)[edytuj | edytuj kod]

Gady (Reptilia)[edytuj | edytuj kod]

Ptaki (Aves)[edytuj | edytuj kod]

 • Nury (Gaviformes) – wszystkie gatunki
 • Perkozy (Podicipediformes) – wszystkie gatunki
 • Rurkonose (Procellariiformes) – wszystkie gatunki
 • Pełnopłetwe (Pelecaniformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)
 • Brodzące (Ciconiiformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem czapli siwej (Ardea cinerea)
 • Blaszkodziobe (Anseriformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem: cyraneczki (Anas crecca), krzyżówki (Anas platyrhynchos), głowienki (Aythya ferina), czernicy (Aythya fuligula), gęsi gęgawy (Anser anser), gęsi zbożowej (Anser fabalis), gęsi białoczelnej (Anser albifrons)
 • Jastrzębiowe (Accipitriformes) – wszystkie gatunki
 • Sokołowe (Falconiformes) – wszystkie gatunki
 • Cietrzew (Tetrao tetrix)
 • Głuszec (Tetrao urogallus)
 • Przepiórka (Coturnix coturnix)
 • Żurawiowe (Gruiformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem łyski (Fulica atra)
 • Siewkowce (Charadrii) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem mewy srebrzystej (Larus argentatus), mewy białogłowej (Larus cachinnans), słonki (Scolopax rusticola)
 • Siniak (Columba oenas)
 • Sierpówka (Streptopelia decaocto)
 • Turkawka (Streptopelia turtur)
 • Kukułka (Cunulus canorus)
 • Sowy (Strigiformes) – wszystkie gatunki
 • Lelek kozodój (Caprimulgus europaeus)
 • Jerzyk (Apus apus)
 • Zimorodek (Alcedo atthis)
 • Kraska (Coracias garrulus)
 • Żołna (Merops apiaster)
 • Dudek (Upupa epops)
 • Dzięcioły (Piciformes) – wszystkie gatunki
 • Wróblowe (Passeriformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem wrony siwej (Corvus corone cornix) i sroki (Pica pica)

Ssaki (Mammalia)[edytuj | edytuj kod]

Częściowa ochrona gatunkowa[edytuj | edytuj kod]

Rozporządzenie ministra środowiska z 26 września 2001 roku obejmowało częściową ochroną gatunkową 11 taksonów zwierząt[1]:

Ślimaki (Gastropoda)[edytuj | edytuj kod]

Krąguste (Cyclostomata)[edytuj | edytuj kod]

Ryby (Pisces)[edytuj | edytuj kod]

Ptaki (Aves)[edytuj | edytuj kod]

 • Kormoran czarny (Phalacrocorax carbo) – z wyjątkiem występującego na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym
 • Mewa srebrzysta (Larus argentatus)
 • Mewa białogłowa (Larus cachinnans)
 • Wrona siwa (Corvus corone cornix)
 • Sroka (Pica pica)
 • Bóbr europejski (Castor fiber)
 • Wydra (Lutra lutra) – występująca na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym

Ochrona stanowisk[edytuj | edytuj kod]

Rozporządzenie ministra środowiska z 26 września 2001 roku obejmowało ochroną stanowisk 18 gatunków zwierząt[1]:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz.U. z 2001 r. nr 130, poz. 1456)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]